Ve dnech 23. - 24. listopadu 2022 se v Kongresovém centru ÚVN Praha konal již 15. Střešovický transfuzní den. Unikátní konference v oboru transfuzní lékařství si pokaždé klade za cíl prodiskutovat jedno aktuální oborové téma. Tím letošním bylo téma Trombocyty a granulocyty – aktuální trendy ve výrobě a klinickém použití.

Tradiční záštitu nad konferencí převzal ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník. Při zahájení účastníky konference přivítala jménem ÚVN Praha náměstkyně pro ekonomické řízení Ing. Daniela Kamarádová. Odborným garantem a tvůrcem programu byl primář OHKT plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

Těší nás, že je o toto odborné setkání je tradičně mimořádný zájem. Kapacita konference byla naplněna již měsíc před jejím konáním a do ÚVN Praha přijelo více než 200 účastníků z celé ČR. Letošní zajímavostí byl mimo jiné praktický seminář pořádaný druhý konferenční den, kdy byly účastníkům demonstrovány postupy při kryokonzervaci a rekonstituci trombocytů a dále postupy výroby trombocytů z plné krve", shrnul primář OHKT plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk.