Ve středu, 15. listopadu 2023, patřilo Kongresové centrum ÚVN Praha tradiční konferenci, již 16. Střešovickému transfuznímu dni. Pro letošní Střešovický transfuzní den zvolili pořadatelé aktuální téma "Krví přenosné infekce - staré i nové hrozby".

Konferenci každoročně pořádá OHKT ÚVN Praha pod odbornou garancí plk. gšt. MUDr. Miloše Bohoňka Ph.D. O konferenci byl mimořádný zájem a přednáškový sál doslova praskal ve švech, bylo zaplněno do posledního místa. V úvodním sdělení zazněla problematika aktuální epidemiologické situace a prevalence sledovaných infekcí v ČR v podání vedoucího Národní referenční laboratoře pro HIV a virové hepatitidy SZÚ RNDr. Rostislava Němečka. Následoval přehled o cestovatelských infekcích a nových hrozbách od MUDr. Františka Stejskala z KIN 2. LF a FN Bulovka.

Prim. Bohoněk přednesl informaci o novelizaci Vyhlášky č.143/2008 Sb., Vyhlášky o krvi, která zavádí do praxe dlouho očekávané nové algoritmy vyšetřování dárců krve, rozšířené o testování přímé detekce nukleové kyseliny na přítomnost infekcí HIV, VHB a VHC. V souboru dalších sdělení zazněly i 3 zahraniční přednášky (Michael Schmidt, Value of NAT testing in Germany, Silvia Suleda, Lessons learned during two decades of NAT screening in Spain a Marcus Picard-Maureau, New and old infectious threats – risks and countermeasures).

OHKT ÚVN představilo v interaktivní přednášce ing. Landové svou novou laboratoř na vyšetřování dárců krve - absolutní technologickou špičku, která aktuálně patří k nejvýkonnějším a nejmodernějším laboratořím tohoto typu v Evropě.