Ve dnech 28.- 29.listopadu se v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha uskutečnil již 21. ročník konference Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP – výročního a současně největšího odborného fóra vojenských lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v České republice.

Význam konference, konané v období vyhrocené mezinárodní situace, podtrhla účast náčelníka generálního štábu Armády České republiky gen. por. Ing. Karla Řehky, který ve svém téměř hodinovém vystoupení zdůraznil význam Vojenské zdravotnické služby. V kontextu požadavků doby a probíhajících změn v AČR gen. Řehka mj. formuloval jasné požadavky na VZdrSl s prioritou efektivního zdravotnického zabezpečení vojsk nejen v mírových podmínkách, ale s důrazem na výcvik a přípravu na podmínky moderního válečného konfliktu s technologicky vyspělým protivníkem, a poskytování zdravotní péče za bojových operací s vysokou intenzitou. 

Přímými účastníky konference byli i nejvyšší funkcionáři vojenské akademické sféry: rektorka Univerzity obrany v Brně brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová Ph.D., a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO plk. v.v. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Konference se konala též ve znamení symbolického předání funkcí na pozici ředitele Sekce vojenského zdravotnictví MO, kterou po mnoha letech v nejvyšších velitelských funkcí VZDrSl opouští brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník a od 1. října 2023 ji převzal plk. MUDr. Michal Baran. Odcházející i nastupující ŘSVzdr přednesli po vystoupení gen. Řehky svá sdělení, kdy první bylo bilanční a druhé s požadavky a úkoly pro nadcházející období. Jedním z prvních úkolů je stabilizace primární péče u útvarů a ve spádových zdravotnických zařízení a revize „posudkové“ vyhlášky.
Jako výraz uznání za dlouholetou práci a činnost ve prospěch vojenského zdravotnictví obdržel generál Bubeník od výboru Společnosti vojenské medicíny čestné členství v České lékařské společnosti JEP.

Odborný program konference byl rozdělen do přednáškových 8 bloků, ve kterých zaznělo celkem 31 ústních sdělení, z toho 4 zahraniční a v posterové sekci bylo prezentováno 8 posterů. První konferenční den byl vyhrazen zejména pro sdělení mladých vojenských lékařů a také nelékařských zdravotnických pracovníků, kdy auditorium ocenilo jejich vysokou odbornou hodnotu. Ve druhém konferenčním dni se jednotlivé bloky věnovaly novým postupům ve vojenské medicíny, poučení z Rusko-ukrajinské války a vzdělávání vojenských zdravotníků. 

Významnou součástí konference byl blok Historie a tradice vojenského zdravotnictví, který byl podpořen dotačním programem MO 012023 Rozvoj vojenských tradic s řadou velmi zajímavých přednášek, z nichž první se věnovala 20. výročí nasazení kontingentu 7. polní nemocnice v irácké Basře, kdy několik jejích účastníků bylo přítomno v auditoriu. 

Kvalitu konference dokládá mimořádný zájem účastníků i vystavujících firem, kterým i patří poděkování za sponzorský příspěvek k pořádání konference. 

Fakta z konference:

Pořadatel: Společnost vojenské medicíny ČLS JEP

Místo a datum konání: Kongresové centrum ÚVN Praha, 28. - 29. 11. 2023

Záštitu na konferencí převzali: 

  • BG v.v.prof.MUDr.Miroslav Zavoral, Ph.D.
  • BG MUDr.Zoltán Bubeník
  • plk.MUDr.Michal Baran
  • plk.v.v.prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.
  • Prezident konference: plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
  • Předseda organizačního výboru: plk.v.v.MUDr.Petr Chmátal, Ph.D.
  • Předseda vědeckého výboru: pplk.Doc.MUDr.Martin Jakl, Ph.D.

Počet registrovaných účastníků: 220

Počet vystavujících firem: 12