Čtvrtek 7. prosince 2023 bude provždy v ÚVN spojen s dalším velkým krokem ke zkvalitňování zdravotní péče svých pacientů a k jejich spokojenosti, neboť byla ustanovena Pacientská rada ÚVN.  Na slavnostním setkání předal ředitel nemocnice profesor Miroslav Zavoral jmenovací dekrety členů pacientské rady složené z pacientů, zástupců pacientských organizací i zaměstnanců ÚVN.

"Návrh na vytvoření Pacientské rady ÚVN předložila paní náměstkyně Gutová vedení před několika měsíci a získala jednoznačný souhlas. Vznik tohoto poradního orgánu má mou velkou podporu, neboť jsem si vědom jeho smysluplnosti. Věřím, že napomůže k lepší interakci a vzájemnému pochopení mezi zdravotníky a pacienty. Děkuji vám, že jste přijali pozvání ke spolupráci s naší nemocnicí a věřím, že se nám společně podaří i v této nelehké době zajišťovat i nadále kvalitní a bezpečnou péči," uvedl profesor Zavoral.

Náměstkyně ředitele Lenka Gutová navázala na jeho slova: "Od práce Pacientské rady si slibujeme především podněty, které napomohou k vytváření příjemného pacientského prostředí, zlepšení komunikace, spolupráci v oblasti prevence a edukace. Jsem přesvědčena, že propojení nemocnice, pacientských organizací i pacientů napomůže lépe pochopit potřeby pacientů různých diagnóz, budeme moci lépe předcházet zbytečným komunikačním nedorozuměním a nastavovat procesy vedoucí ke spokojenosti našich pacientů. Děkuji koordinátorce Kateřině Křenkové, která z většinou z vás komunikovala a už teď se těší na všechny akce, které společně připravíme."

Po předání jmenovacích dekretů členům Pacientské rady ÚVN nastínila Kateřina Křenková, co radu čeká v následujících dnech a týdnech: "Jistě se už všichni těšíte na to, až začneme pracovat! můžeme hned, dnešním dnem máme v provozu webové stránky, čeká nás pořádání kulatých stolů nad nejzávažnějšími tématy. Společně se pak potkáme v únoru", nastínila a pozvala členy na Strategickou konferenci, kde měli možnost seznámit se s děním a činnostmi celé nemocnice nejen za uplynulý rok, ale také s plány na roky příští. 

Členství v Pacientské radě ÚVN přijala i Taťána Kuchařová, která zároveň ocenila její vznik: „Jsme rádi, že ÚVN zajímá, jak se pacientům daří a jak vnímají kvalitu péče. Těšíme se na to, že budeme přispívat s podněty z praxe ze strany našich klientů a budeme zástupci pacientů a jejich práv v oblasti zdravotní péče.“