Pacientská rada ÚVN - „Společně pro zdraví“

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Zpětnou vazbu získanou od pacientů považujeme za velmi významný zdroj informací k dalšímu zlepšení poskytovaných služeb. Dosud jsme čerpali z pacientských hodnocení zaznamenaných v rámci šetření Kvalita očima pacientů, projektu Nejlepší nemocnice ČR, z výsledků akreditačního šetření SAK, z vlastních dotazníkových šetření, popřípadě z korespondence ze strany pacientů či jejich blízkých.

Ustanovení Pacientské rady, jakožto poradního orgánu ředitele nemocnice, jejímiž členy jsou zástupci z řad pacientských organizací, pacientů a zaměstnanců nemocnice, vnímáme jako další krok ke zvyšování kvality.

Očekáváme, že tato forma zapojení pacientů do života nemocnice přinese zlepšení komunikace a vzájemné interakce,  a tím přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a spokojenosti našich pacientů.

Našim cílem je

 •  

  Řešení problémů

  se kterými se návštěvníci setkají, potíží v komunikaci, zlepšování prostředí, důraz na kvalitu péče
 •  

  Vzdělávání pacientů - edukace

  dostupnost informací v prevenci různých onemocnění, pochopení přebrání zodpovědnosti za své zdraví
 • Zpětná vazba

  usnadnění kontaktu pacientů s vedením nemocnice
 

Základní informace

Statut Pacientské rady ÚVN, desatero, seznam členů...

  Číst dál...

 

Novinky a aktuality

Články a novinky z našich aktivit.

  Číst dál...

Kontakty

Podněty, připomínky. Napište nám.

  Číst dál...

Onemocnění a úrazy mozku - Setkání odborníků s pacienty

Pacientská rada ÚVN vás zve na "Setkání odborníků s pacienty" 14. března 2024 na téma onemocnění a úrazy mozku. Společně s renomovanými lékaři z ÚVN probereme téma z pohledu odborníků, zazní příběhy a zkušenosti pacientů a upevníme vzájemné vazby. Bavit se budeme i o významné pomoci pacientské organizace Cerebrum při návratu zpět do normálního života. Součástí setkání bude křest 2. vydání brožury Poruchy vědomí po poranění mozku - Jak můžete pomoci, na jejímž vzniku se podílel i známý fyzioterapeut ÚVN David Vrbický.

Číst dál …

Kontaktujte nás

Pacientská rada ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6

 

  pacientska.rada@uvn.cz

 

  Jak se dostanete do ÚVN?

 

Kontaktní formulář

 

Spolupracující organizace