ÚVN je členem mezinárodní sítě nekuřáckých nemocnic

V roce 2018 se ÚVN stala osmou nemocnicí v České republice zařazenou do Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic), neformálně označované jako síť nekuřáckých nemocnic. Celosvětově tuto iniciativu zastřešuje tzv. Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services (GNTH) a tvoří ji 24 dílčích sítí z 16 zemí.

ÚVN tak dalším způsobem deklaruje svou podporu zdraví pacientů, zaměstnanců a veřejnosti.

Ke kuřáctví jednoznačně zaujímáme v ÚVN negativní postoj. Zákaz kouření ve vnitřních i venkovních prostorách je dán legislativou.  My chceme  jít   vedle zákonem daných zákazů a restrikcí  především cestou pozitivní motivace, dlouhodobého působení a vedení ke zdravějšímu stylu života. Snažíme se všemi možnými nástroji informovat o rizicích a následcích kouření, vysvětlovat, že se jedná o odstranitelnou příčinu úmrtnosti i nemocnosti populace. Především se ale zaměřujeme na nabídku a poskytnutí vhodné odborné pomoci a podpory při odvykání užívání tabákových produktů. Máme vytvořené projekty pro pacienty, širokou veřejnost a významně se zaměřujeme také na naše zaměstnance, “ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele.

 

Centrum pro závislé na tabáku 

Naše projekty

Pro veřejnost

 • V areálu upozorňujeme na škodlivost kuřáctví  a zároveň nabízíme odbornou pomoc v Centru pro závislé na tabáku.
 • Pravidelně dvakrát v roce v rámci Dne zdravé nemocnice pořádané v ÚVN edukujeme veřejnost o škodlivosti požívání tabákových výrobků a také o škodlivosti pasivního kuřáctví. Zároveň nabízíme odbornou pomoc a podporu při odvykání
 • Pořádáme akce zaměřené na zdravý životní styl pro veřejnost, kde významnou součást tvoří odborné poradenství zaměřené na odvykání kouření (Dny zdravé Šestky, Den zdraví aneb když jde o srdce, Festival První republika a další)
 • Na LCD obrazovkách v čekárnách ambulancí je do programu zařazena vzdělávací prezentace o škodlivosti kouření a zároveň nabídnuta odborná pomoc všem, kdo chtějí s požíváním tabákových výrobků skoncovat.
 • Pořádání odborných konferencí.
 • Připojujeme se k Světovému dni bez tabáku, v r. 2019 akcí Vyměň nikotin za vitamin.

 

Pro pacienty

 • Proškolený zdravotnický personál edukuje pacienty o rizicích kouření.
 • Pacientům kuřákům je nabídnuta pomoc specialistů s odvykáním závislosti na tabáku.
 • Pro zarputilé kuřáky jsou vyhrazena místa  situovaná mimo frekventovaný pohyb, aby ostatní nebyli vystaveni pasivnímu kouření (viz mapa areálu). Mimo tato místa v areálu platí všude plošný zákaz kouření. I zde upozorňujeme na škodlivost kouření a možnost odvykání závislosti na nikotinu pod odborným dohledem a pomocí.

 

Pro zaměstnance

Vím proč nekouřím

 • Edukace v rámci nástupního školení.
 • Pravidelná školení o důsledcích požívání tabákových produktů.
 • Motivace na pracovištích v rámci týmů, vedení ke zdravému životnímu stylu Zákaz kouření zaměstnanců ve vnitřních prostorách i v areálu nemocnice - Zdraví zaměstnanců a jejich příklad. pacientům má pro nemocnici vysokou prioritu. Zaměstnanci proto nemohou kouřit ani na vyhrazených místech pro kouření
 • Nabídka účasti v projektu Odvykání kouření pro zaměstnance ÚVN.
 • Poskytování odborné pomoci všem, kteří chtějí přestat kouřit.

 

Centrum pro závislé na tabáku ÚVN 
nabízí odbornou podporu při odvykání od kouření všem pacientům, zaměstnancům nemocnice i veřejnosti.
S námi do toho nespadnete...

 

Mapa vyhrazených míst pro kuřáky

 

Ke stažení:

pdf Member Certificate 2018 Military University Hospital (203 KB)

pdf Infoleták Centra pro závislé na tabáku (1.09 MB)