Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha má vytvořený protikorupční program zaměřený na účinné předcházení a efektivní zabraňování korupčnímu jednání v podmínkách ÚVN.  Koordinátorem programu je úsek náměstka ředitele, který také řeší podaná oznámení upozorňující na podezření z korupčního jednání.  

Protikorupční prostředí v ÚVN

Protikorupční prostředí v ÚVN je vytvářeno především:

 • permanentním posilováním morální celistvosti zaměstnanců ÚVN

 • průběžným a aktivním propagováním etických a morálních zásad

 • nastavením důvěryhodného systému, který umožňuje oznámení podezření na korupční jednání

 • transparentností a zpřístupňováním informací o nakládání s veřejnými prostředky

 • protikorupčním programem, který zahrnuje analýzu případných korupčních rizik, kontrolu, pravidelné roční vyhodnocování účinnosti a dopadů interního protikorupčního programu ÚVN a případnou aktualizaci


Oznámení podezření na korupční jednání

V případě, že má osoba důvodné podezření na korupční jednání v ÚVN, má možnost podat oznámení o podezření na korupční jednání:

 • osobně nebo písemnou formou:
  Náměstek ředitele
  U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

 • telefonicky – protikorupční linka: 973 208 522

 • oznámení podané e-mailem – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ÚVN se bude každým oznámením zabývat, je upřednostňováno osobní oznámení. Aby bylo možné prověřit důvodnost oznámení na podezření z korupčního jenání potřebujeme, aby oznamovatel poskytl informace aktuální, konkrétní a ověřitelné a zanechal kontaktní údaje, které pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme jen, že v průběhu šetření jsme povinni respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.
Lhůta pro vyřízení oznámení je do 30kalendářních dnů ode dne doručení; ve zvlášť závažných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů.  

Transparentnost a zpřístupňování informací o veřejných prostředcích.
Transparentní zveřejňování a zpřístupňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a s majetkem státu v podmínkách ÚVN umožňuje veřejnou kontrolu a zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalování možného korupčního jednání.

 

Životopisy vedoucích pracovníků telefon e-mail
pdf prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. (144 KB) +420 973 202 712 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA (145 KB) +420 973 202 708 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf MUDr. Ivan Jeřábek (145 KB) +420 973 208 397 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Mgr. Lenka Gutová, MBA (145 KB) +420 973 202 714 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Radka Kejmarová, MBA (145 KB) +420 973 208 398 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (150 KB) +420 973 202 901 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph. D. (144 KB) +420 973 208 522 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Jiří Hájek (188 KB) +420 973 202 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Mgr. Jitka Zinke (142 KB) +420 973 203 554 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Eva Kolářová (142 KB) +420 973 208 551 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf MUDr. František Bílek, Ph.D. (194 KB) +420 973 208 268 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Mgr. Aleš Šmíd (183 KB) +420 973 202 816 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pdf Ing. Jiří Volek (187 KB) +420 973 202 860 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.