Pacientská rada ÚVN vás zve na "Setkání odborníků s pacienty" 14. března 2024 na téma onemocnění a úrazy mozku. Společně s renomovanými lékaři z ÚVN probereme téma z pohledu odborníků, zazní příběhy a zkušenosti pacientů a upevníme vzájemné vazby. Bavit se budeme i o významné pomoci pacientské organizace Cerebrum při návratu zpět do normálního života. Součástí setkání bude křest 2. vydání brožury Poruchy vědomí po poranění mozku - Jak můžete pomoci, na jejímž vzniku se podílel i známý fyzioterapeut ÚVN David Vrbický.

Společné téma: Onemocnění mozku, úrazy mozku

Datum: 14. 3. 2024, 13:00 – 15:30 hod.

Místo konání: ÚVN Praha, budova F1 (ředitelství – vzdělávací centrum), posluchárna A

 

Program setkání:

 • Cévní mozková příhoda,
  Neurologická klinika ÚVN – plk. MUDr. Roman Havlíček 
 • Nádory mozku,
  Neurochirurgická klinika ÚVN - MUDr. Filip Kramář, Ph.D.
 • Léčba nádorů mozku pomocí CyberKnife,
  Ústav radiační terapie ÚVN – MUDr. Josef Valchář
 • Fyzioterapie a ergoterapie po získaném poškození mozku,
  Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ÚVN – Mgr. Markéta Ptáčková
 • Péče o pacienty s narušenou komunikační schopností a poruchy polykání,
  Klinická logopedie, Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ÚVN – Mgr. Kateřina Jechová  
 • Brain Czech,
  pacientská organizace – Anna Beránková
 • Cerebrum,
  kdo jsme a co děláme – JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
 • Příběh Marie – návrat zpět do života po těžkém poranění mozku,
  Marie Jandušíková
 • Křest brožury „Poruchy vědomí po poranění mozku – Jak můžete pomoci“,
  Cerebrum

Setkání se můžete zúčastnit na základě přihlášky:

Přihlásit

 

Konference určena pro zaměstnance ÚVN, členy/komunitu pacientských organizací, členy Pacientské rady ÚVN, a další odborníky mimo ÚVN.