Ve čtvrtek 14. března 2024 pořádala Pacientská rada ÚVN historicky první Setkání odborníků s pacienty". Ve spolupráci s Cerebrum – Asociací osob po získaném poškození mozku, z.s. bylo z různých úhlů pohledu prezentováno téma Onemocnění a úrazy mozku. Akce se těšila mimořádnému zájmu, zájemci naplnili aulu Vzdělávacího centra ÚVN do posledního místa! Přilákal je pestrý a zajímavý program, v němž renomovaní lékaři a další specialisté ÚVN prezentovali téma z pohledu odborníků, s prostorem pro dotazy.

Zazněl příběh pacientky a všechny zaujalo představení významné pomoci pacientské organizace Cerebrum pacientům tak, by se mohli zapojit do společnosti a běžného života. Vyvrcholením programu pak byl křest 2. vydání brožury Poruchy vědomí po poranění mozku – Jak můžete pomoci, na jejímž vzniku se podílel i známý fyzioterapeut ÚVN David Vrbický. „Děkuji Pacientské radě ÚVN z a to, že s námi úzce spolupracuje a že nám poskytla prostory pro křest této brožury, která podává srozumitelnou formou rady a tipy, jak se zapojit do běžného života a je pacientům po získaném poškození mozku pomocnou rukou. Děkuji i profesoru Benešovi, že se stal kmotrem 2. vydání této brožury,“ ocenila ředitelka CEREBRA Eva Sušická. „Já si vážím, že jsem byl ke křestu přizván a přeji, aby se brožura šířila a dostala se do všech rukou, do kterých patří,“ pronesl při křtu profesor Beneš, který zároveň vyjádřil obdiv všemu, co Cerebrum pro pacienty dělá. 

Akce byla zdrojem množství cenných informací; její hodnota je zároveň i v tom, že došlo k prolnutí a upevnění vzájemných vazeb s odborníky a pacienty i organizace, která se snaží pacientům s onemocněním mozku a úrazů mozku pomáhat a dokáže chápat jejich problémy a potřeby. 

Program

 • Cévní mozková příhoda,
  Neurologická klinika ÚVN – MUDr. Martin Šrámek 

 • Nádory mozku,
  Neurochirurgická klinika ÚVN - MUDr. Filip Kramář, Ph.D.

 • Léčba nádorů mozku pomocí CyberKnife,
  Ústav radiační terapie ÚVN – MUDr. Josef Valchář

 • Fyzioterapie a ergoterapie po získaném poškození mozku,
  Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ÚVN – Mgr. Markéta Ptáčková

 • Péče o pacienty s narušenou komunikační schopností a poruchy polykání,
  Klinická logopedie, Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ÚVN – Mgr. Kateřina Jechová  

 • Brain Czech,
  pacientská organizace – MUDr. Hariz Hassan

 • Cerebrum,
  kdo jsme a co děláme – JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

 • Příběh Marie – návrat zpět do života po těžkém poranění mozku,
  Marie Jandušíková

 • Křest brožury „Poruchy vědomí po poranění mozku – Jak můžete pomoci“,
  Cerebrum