Poradní orgán ředitele nemocnice, jejímiž členy jsou zástupci z řad pacientských organizací, pacientů a zaměstnanců nemocnice.

Očekáváme, že tato forma zapojení pacientů do života nemocnice přinese zlepšení komunikace a vzájemné interakce,  a tím přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a spokojenosti našich pacientů.

 

Pacientská rada ÚVN

 

 

Eva Pavlová Čestná členka

Pacientské organizace

Mgr. Kristýna Čillíková Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění, z.s. (ČAKO)
David Kříž Revma Liga Česká republika, z.s.
Tatiana Kuchařová Nadace Krása pomoci
Mgr. Alena Müllerová Nová Sympathea, z.s.
Edita Müllerová Národní asociace pacientských organizací, z.s. (NAPO)
Jiří Pavlát, MBA Česká společnost AIDS pomoc, z.s. - Dům světla
 ing. Marie Ředinová České ILCO, z.s.
Mgr. Šárka Slavíková Amelie, z.s.
ing. Eva Sušická, MBA Cerebrum, z.s.

Pacienti

Ing. Ludvík Baleka  
Anna Beránková Brain Czech
Mgr. Bc. Pavel Kučera  
Matúš Tomečko  

Zaměstnanci

Kateřina Křenková Koordinátorka Pacientské rady ÚVN
Bc. Jana Částková Vedoucí Humanitní služby
Mgr. Jana Hrachová Vrchní sestra Oddělení dlouhodobé péče
MUDr. Ivan Jeřábek Náměstek pro léčebnou a preventivní péči
JUDr. Tereza Jonáková, Ph.D. Ombudsmanka
mjr. Ing. Tatjana Markovina Vedoucí laborantka úseku centrálních laboratoří
JUDr. Eva Vlachová Dobrovolník ÚVN

 

Základní dokumenty