Na naší klinice zprostředkováváme zdravotní výcvik pro příslušníky Armády České republiky. Výuka probíhá formou kurzu simulační medicíny s názvem „Extended combat medical skills“.

Tento kurz je určen zdravotníkům i nezdravotníkům, a jeho hlavním cílem je nácvik poskytování první pomoci v bojových podmínkách.

V průběhu třídenního kurzu si účastníci vyzkouší řešení různých typů urgentních stavů a ověří si úroveň svých dosavadních znalostí a dovedností, vše pod vedením a dohledem zkušených instruktorů, lékařů z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN.

Náš tým vytvořil zcela nový výukový koncept a aplikoval tzv. simulační medicínu do vojenského prostředí.

Do budoucna mohou tvořit podobné kurzy jednu ze zkušebních způsobů, jak ověřovat nabyté znalosti všech zdravotníků v AČR.

Více informací na stránkách Simulačního centra.