Naše klinika se podílí na dalším vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí jak ve specializačních vzdělávacích programech v oboru Intenzivní péče (dříve ARIP), tak i v celé řadě certifikovaných kurzů a stáží v rámci celoživotního vzdělávání. Pro zaměstnance ÚVN také pořádáme pravidelné kurzy první pomoci v rámci vstupního školení zaměstnanců.

Specializační vzdělávání

Stáže

Kurzy simulační medicíny

Další možnosti kurzů:

  • Základní a alternativní přístupy do cévního řečiště
  • Anesteziologická a časná pooperační péče
  • Eliminační metody
  • Bazální stimulace
  • Rehabilitační ošetřování
  • Polohování v Intenzivní péči