Naše klinika se podílí na vzdělávání lékařů zařazených do specializační přípravy oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, lékařů jiných oborů v rámci povinných stáží a pořádáním kurzů simulační medicíny.

 

Stáže

  • Anesteziologové
    Odborné stáže v rámci specializačního vzdělávání Anesteziologie a intenzivní medicína na úseku anestezie, specializované neuroanestezie a intenzivní péče.
  • Jiné odbornosti
    Povinné stáže lékařů jiných odborností před atestací na akreditovaném pracovišti.

 

Kurzy simulační medicíny

Simulační centrum KARIM poskytuje možnost nácviku široké škály praktických postupů neodkladné medicíny i jejich aplikaci během řešení konkrétní klinické situace, důraz klademe na nácvik souhry při týmové spolupráci včetně komunikačních dovedností. Aktuální nabídku kurzů naleznete zde. Pro lékaře nabízíme v současné době zejména:

  • Nácvik řešení specifických život ohrožujících komplikací anesteziologické péče.
  • Advanced life Support
    • Školení rozšířené neodkladné resuscitace (ALS - Advanced Life Support) dle guidelines ERC 2021, včetně procvičování klíčových manuálních dovedností při zajištění dýchacích cest, vstupu do cévního řečiště a řešení pneumotoraxu.

 

Ke stažení: