MUDr. Lenka Pospíšilová, EuSpLM

alt


Vzdělání

 • Specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie 2009
 • Atestace 1. st. klinická biochemie 2005
 • Studium všeobecného lékařství na 3. LF UK Praha ukončeno 1992


Profesní historie

od 1. 1. 2013 primářka Oddělení klinické biochemie ÚVN
2011 – 2012 Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze ÚVN - lékař biochemik
2010 Klinlab s.r.o. Praha 6 - zástupce vedoucího a vedoucí odd. biochemie
2000 - 2010 Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch 1.LF UK a VFN Praha 2 - lékař biochemik
1992 - 1993 FN Královské Vinohrady Praha 10 , II. interní klinika - lékař v předatestační přípravě

 

Odborná angažovanost

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP


Osvědčení

 • Atestace 1.st. klinická biochemie
 • Specializovaná způsobilost v oboru klinická biochemie
 • Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru klinická biochemie
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická biochemie
 • Registrace jako Evropský specialista v laboratorní medicíně (EuSpLM) - od ledna 2015
 • Hlavní odborník Vojenské zdravotnické služby pro obor Klinická biochemie (od ledna 2017)

Publikační činnost - spoluautorství
1. Long-term follow-up of Wilson disease: natural history, treatment, mutations analysis and phenotypic correlation.
Bruha R, Marecek Z, Pospisilova L, Nevsimalova S, Vitek L, Martasek P, Nevoral J, Petrtyl J, Urbanek P, Jiraskova A, Ferenci P.
Liver Int. 2011 Jan;31(1):83-91

2. Decreased serum antioxidant capacity in patiens with Wilson disease is associated with neurological symptoms.
Radan Bruha, Libor Vitek, Zdenek Marecek, Lenka Pospisilova, Sona Nevsimalova, Pavel Martasek, Jaromir Petrtyl, Petr Urbanek, Alena Jiraskova, Ivana Malikova, Martin Haluzik, Peter Ferenci
J Inherit Metab Dis (2012) 35:541–548

3. Parkin mutations and phenotypic features in Czech patients with early-onset Parkinson's disease
Ondrej Fiala, Lenka Pospisilova, Jana Prochazkova, Milada Matejckova, Pavel Martasek, Lucie Novakova, Jan Roth, Evzen Ruzicka
Neuroendocrinol Lett 2010; 31 (2):101-106