MUDr. František Bílek, Ph.D.Vzdělání

2007Vojenská lékařská akademie JEP, obhájení doktorské disertační práce a získání titulu Ph.D.
2007

přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru
hygiena a epidemiologie v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.

1994-1997Vojenská lékařská akademie JEP, postgraduální studium, kvalifikační atestace I. stupně,
obor hygiena a epidemiologie
1988-19943. lékařská fakulta UK v Praze, zakončeno státními zkouškami

 
Profesní historie

Od 1.7.2015vedoucí Úseku centrálních laboratoří ÚVN
Od 1.7.2013ředitel Centrálních laboratoří ÚVN
2006-2013
ředitel Ústředního vojenského zdravotního ústavu a
statutární zástupce Centra biologické ochrany Těchonín
2002-2006zástupce ředitele Ústředního vojenského zdravotního ústavu
1997-2001
náčelník oddělení hygieny – zástupce ředitele Ústředního vojenského zdravotního ústavu
1995-1997starší důstojník Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze,
skupina komunální hygieny oddělení hygieny
1994-1995
lékař skupiny komunální hygieny oddělení hygieny
Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze

 
Odborná angažovanost

  • Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
  • Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP