MUDr. František Bílek, Ph.D.Vzdělání

2007 Vojenská lékařská akademie JEP, obhájení doktorské disertační práce a získání titulu Ph.D.
2007

přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru
hygiena a epidemiologie v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.

1994-1997 Vojenská lékařská akademie JEP, postgraduální studium, kvalifikační atestace I. stupně,
obor hygiena a epidemiologie
1988-1994 3. lékařská fakulta UK v Praze, zakončeno státními zkouškami

 
Profesní historie

Od 1.7.2015 vedoucí Úseku centrálních laboratoří ÚVN
Od 1.7.2013 ředitel Centrálních laboratoří ÚVN
2006-2013 ředitel Ústředního vojenského zdravotního ústavu a
statutární zástupce Centra biologické ochrany Těchonín
2002-2006 zástupce ředitele Ústředního vojenského zdravotního ústavu
1997-2001 náčelník oddělení hygieny – zástupce ředitele Ústředního vojenského zdravotního ústavu
1995-1997 starší důstojník Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze,
skupina komunální hygieny oddělení hygieny
1994-1995 lékař skupiny komunální hygieny oddělení hygieny
Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze

 
Odborná angažovanost

  • Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
  • Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP