A3 Umístění: Budova A, vchod A3, 1. patro

 

Adiktologie UVN

Adiktologická ambulance nabízí své služby všem, kteří se potýkají s problémy spojenými s užíváním návykových látek, včetně tzv. nelátkových závislostí (gambling, PC hry). Obracet se na ni mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří jsou těmito problémy často negativně ovlivněni a nevědí si rady. Zároveň je ambulance místem, kam se mohou obracet kolegové ohledně rady, jak pracovat se svými pacienty/klienty, kteří trpí závislostí. Služeb ambulance mohou využít pacienti nemocnice i personál.

Komu je adiktologická ambulance určena

 • všem, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s:
  • užíváním nelegálních návykových látek (pervitin, Subutex, marihuana, kokain, atd)
  • užíváním legálních návykových látek (alkohol, tabák, léky)
  • závislostí na procesech (gambling, PC hry)
 • rodinným příslušníkům a blízkým, kteří se s touto problematikou potýkají u svých bližních
 • kolegům (v rámci poradenství)

Jednou ze specifických cílových skupin ambulance je personál ÚVN. Vzhledem k častým požadavkům na anonymitu ambulance zaručuje první konzultaci zcela anonymní a další kontakt dle domluvy.  

Jaké služby ambulance nabízí

 • poradenství / edukace
 • adiktologická diagnostika (zjištění míry závažnosti problémů)
 • motivační poradenství
 • matching: zhodnocení vhodného typu léčby nebo jiné péče, podání objektivních informací o léčebných zařízeních a pomoc s jejich zprostředkováním
 • podpůrný kontakt před nástupem do intenzivního typu léčby
 • prostor pro pochyby, přemýšlení, váhání a předem nejasná rozhodnutí
 • individuální terapie
 • párové a rodinné poradenství
 • krizová intervence
 • navázání na ostatní potřebné služby (psychiatrická péče, sociální poradenství, somatická vyšetření, atd.)
 • podpora a poradenství pro blízké závislých
 • prevence
 • relapsu

Adiktologická ambulance po zhodnocení vhodnosti poskytuje strukturovanou ambulantní léčbu závislosti. Tento typ léčby má jasně popsanou délku, strukturu a pravidla.

Pravidla

Pravidla vytvářejí bezpečné prostředí jak pro pacienty, tak pro pracovníky. Jejich dodržování je nezbytné k tomu, aby byla spolupráce v rámci ambulance plně funkční a mohly být naplněny konkrétní cíle spolupráce.

 1. Nepřicházet akutně intoxikován
 2. Nemanipulovat s návykovou látkou v prostorách nemocnice (netýká se cigaret), nevnášet do prostor nemocnice žádné návykové látky
 3. Nechovat se agresivně (fyzicky ani slovně), nepoškozovat majetek

Kontakt

Adiktologická ambulance
Centrum pro závislé na tabáku
Budova A, vchod A3, 1. patro

Telefon: 604 297 030, 973 202 844
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na každou konzultaci je nutné se emailem nebo telefonicky objednat (v případě, že se nedovoláte, zanechte zprávu a my se vám ozveme zpět).

 

Centrum pro závislé na tabáku

Adiktologie UVN

Centrum pro závislé na tabáku je od prosince 2016 součástí adiktologické ambulance ÚVN. Je to specializované pracoviště, kde je kuřákům poskytována komplexní léčba závislosti na tabáku, v jejímž rámci jsou používány nejnovější léky a doporučené postupy. Kromě léčby samotné nabízí centrum také dostatečný prostor pro motivační fázi a přípravu na samotný den D (den začátku abstinence).

Jaké služby CLZT nabízí?

 • stanovení stupně závislosti
 • poradenství ohledně možností léčby
 • stanovení hladiny CO ve vydechovaném vzduchu
 • psychosociální podporu v odvykání

Adiktologická ambulance
Centrum pro závislé na tabáku
Budova A, vchod A3, 1. patro

Telefon: 604 297 030, 973 202 844
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.