B1 Umístění: Budova B, vchod B1, 1. patro

 

Adiktologie UVN

Adiktologická ambulance nabízí své služby všem, kteří se potýkají s problémy spojenými s užíváním návykových látek, včetně tzv. nelátkových závislostí (gambling, PC hry). Obracet se na ni mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří jsou těmito problémy často negativně ovlivněni a nevědí si rady. Zároveň je ambulance místem, kam se mohou obracet kolegové ohledně rady, jak pracovat se svými pacienty/klienty, kteří trpí závislostí. Služeb ambulance mohou využít pacienti nemocnice i personál.


Komu je adiktologická ambulance určena

 • všem, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s:
  • užíváním nelegálních návykových látek (pervitin, Subutex, marihuana, kokain, atd)
  • užíváním legálních návykových látek (alkohol, tabák, léky)
  • závislostí na procesech (gambling, PC hry)
 • rodinným příslušníkům a blízkým, kteří se s touto problematikou potýkají u svých bližních
 • kolegům (v rámci poradenství)

Jednou ze specifických cílových skupin ambulance je personál ÚVN. Vzhledem k častým požadavkům na anonymitu ambulance zaručuje první konzultaci zcela anonymní a další kontakt dle domluvy.  

Jaké služby ambulance nabízí

 • poradenství / edukace
 • adiktologická diagnostika (zjištění míry závažnosti problémů)
 • motivační poradenství
 • matching: zhodnocení vhodného typu léčby nebo jiné péče, podání objektivních informací o léčebných zařízeních a pomoc s jejich zprostředkováním
 • podpůrný kontakt před nástupem do intenzivního typu léčby
 • prostor pro pochyby, přemýšlení, váhání a předem nejasná rozhodnutí
 • individuální terapie
 • párové a rodinné poradenství
 • krizová intervence
 • navázání na ostatní potřebné služby (psychiatrická péče, sociální poradenství, somatická vyšetření, atd.)
 • podpora a poradenství pro blízké závislých
 • prevence
 • relapsu

Adiktologická ambulance po zhodnocení vhodnosti poskytuje strukturovanou ambulantní léčbu závislosti. Tento typ léčby má jasně popsanou délku, strukturu a pravidla.

Pravidla

Pravidla vytvářejí bezpečné prostředí jak pro pacienty, tak pro pracovníky. Jejich dodržování je nezbytné k tomu, aby byla spolupráce v rámci ambulance plně funkční a mohly být naplněny konkrétní cíle spolupráce.

 1. Nepřicházet akutně intoxikován
 2. Nemanipulovat s návykovou látkou v prostorách nemocnice (netýká se cigaret), nevnášet do prostor nemocnice žádné návykové látky
 3. Nechovat se agresivně (fyzicky ani slovně), nepoškozovat majetek

Kontakt

Psychiatrické oddělení
Adiktologická ambulance
+420 973 208 340, 604 297 030
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na každou konzultaci je nutné se emailem nebo telefonicky objednat (v případě, že se nedovoláte, zanechte zprávu a my se vám ozveme zpět).

 

Centrum pro závislé na tabáku