C5 Umístění: budova C, vchod C5, 1.patro

 

Akutní oddělení: tel: 973 203 435
Otevřené oddělení: tel: 973 203 442

 

Lůžková část psychiatrického oddělení disponuje 40 lůžky. Je rozdělena na oddělení akutní péče (15 lůžek) a terapeutické oddělení (25 lůžek).

Oddělení akutní péče se zaměřuje na léčbu akutních epizod duševních poruch, zejména psychotických a afektivních, jejichž stav vyžaduje pobyt na uzavřeném oddělení.

Oddělení je organizováno tak, aby byla minimalizována potenciální rizika (riziko sebevražedného jednání, sebepoškozování, agrese aj.). Oddělení disponuje 15 lůžky, které jsou rozloženy do dvou, tří až čtyřlůžkových pokojů. K dispozici je rovněž pokoj intenzivní péče, který umožňuje nepřetržitý dohled personálu.  

Léčebná péče zahrnuje zejména farmakoterapii, biologickou terapii a podpůrnou psychoterapii.

Terapeutické oddělení se zaměřuje na léčbu neurotických poruch, poruch afektivity a psychotických poruch ve stádiu kompenzace aj. Podmínkou pobytu na terapeutickém oddělení je dobrá spolupráce pacienta. Kontraindikací pobytu na tomto oddělení je sebevražedné jednání, sebepoškozování, agresivní jednání, požívání alkoholu a psychoaktivních látek.   Oddělení má 25 lůžek. K dispozici jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje, z nichž některé mají vlastní sociální zařízení. Oddělení nabízí také možnost pobytu na třech jednolůžkových nadstandardních pokojích s vlastním sociálním zázemím, tato služba je zpoplatněna. Terapeutické oddělení nabízí psychoterapeutické aktivity, jak skupinové tak individuální. Mezi tyto aktivity se řadí psychoterapeutická skupina pro pacienty s neurotickými poruchami, trénink kognitivních funkcí, relaxační techniky, edukační skupiny, pohybová terapie aj. Od pacientů očekáváme aktivní přístup a spolupráci.

Je prosazován individuální přístup, pacient je plně a podrobně informován o všech léčebných úkonech a postupech a aktivně se spolupodílí na terapeutickém procesu.

Na lůžkové části psychiatrického oddělení není poskytována léčba poruch chování u mentálně retardovaných, léčba dětí, substituční léčba pacientů závislých na opiátech a dlouhodobá režimová léčba závislostí, léčba poruch sexuální preference a identity a léčba poruch příjmu potravy.

Kouření

Ve vnitřních prostorách nemocnice, včetně psychiatrického oddělení, je zakázáno kouřit. Pacienti z otevřené části psychiatrického oddělení mohou ke kouření využít vyhrazená místa, která se nachází v areálu ÚVN před pavilonem CH a E. Pacientům z akutní části psychiatrického oddělení bude poskytnuta pomoc ve formě náhradní nikotinové terapie.

Jak nás kontaktovat?

Doporučujeme, aby jste kontaktovali Vašeho ambulantního psychiatra a požádali ho o zprostředkování hospitalizace u nás.

 

Ke stažení:

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (211 KB)