Ambulantní část psychiatrického oddělení se zabývá prvotní diagnostikou, léčbou, rehabilitací, posuzováním a prevencí duševních poruch. Poskytuje konziliární služby pro ostatní odborná oddělení ÚVN. Ambulantní část se skládá z následujících ambulancí:

Všeobecná psychiatrická ambulance

C5 Umístění: budova C, vchod C5, přízemí

 

Provozní hodiny: Po -Pá 8:00 - 15:00 h
Kontakt:   tel: 973 203 426

Všeobecná psychiatrická ambulance zabezpečuje diagnostiku a léčbu běžných psychiatrických onemocnění, konziliární služby pro ostatní odborná oddělení.

 

Specializované poradny

 • Poradna pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií -
  provádí diagnostiku a léčbu duševních poruch a poruch chování vyvolaných účinkem návykových látek, včetně alkoholu
 • Sexuologická poradna
  zabývá se diagnostikou a léčbou sexuálních poruch, především funkčního charakteru.
 • Psychosomatická poradna
  zabývá se léčbou pacientů s  psychosomatickými poruchami (např. vysoký krevní tlak, poruchy štítné žlázy, vředová choroba a jiné) a funkčními poruchami s  potřebou odborného psychiatrického nebo psychologického zásahu.
 • Poradna pro depresivní poruchy
  specializuje se na předcházení fází duševních poruch s poruchami nálady.
 • Poradna pro veterány -
  zabývá se léčbou případných duševních poruch a poruch chování u příslušníků Armády České republiky, kteří se vrátili ze zahraničních misí.

K ambulantnímu vyšetření přicházejí pacienti na základě doporučení svého lékaře. Ambulantní péče může být odmítnuta v souladu se zákonem, zejména pokud by přijetím pacienta do ambulantní péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení ambulance, nebo by pacient hrubým způsobem porušoval léčebný režim či zásadním způsobem odmítal spolupráci s lékařem.

Kontakt:
tel: +420 973 203 426

Bez objednání jsou vyšetřováni pouze pacienti v akutním stavu.