Psychiatrické oddělení, původně spojené s neurologií jako oddělení neuropsychiatrie, bylo již v minulém století stálou součástí pražské posádkové nemocnice, po založení samostatného československého státu v říjnu 1918 přejmenované na divizní a později sborovou nemocnici. Po slavnostním otevření nové vojenské nemocnice na území mezi Břevnovem a Střešovicemi v červenci 1938 zůstalo prozatímně v původních budovách na Karlově náměstí. V nynějším areálu nemocnice v Praze 6 je od roku 1945, od roku 1959 je oddělení umístěno v pavilonu, který byl projektován již se zřetelem na jeho potřeby. Neuropsychiatrické oddělení mělo 50 lůžek neurologických a 70 psychiatrických, k rozdělení na samostatná oddělení se stejným počtem lůžek došlo v roce 1948.

Významné osobnosti v historii oddělení
Prvním přednostou neuropsychiatrického oddělení po říjnu 1918 se stal prof. MUDr. Jan Janský, objevitel čtyř krevních skupin. Jeho nástupci se stali MUDr. K. Šlechta, MUDr. H. Pokorný a přechodně MUDr. K. Kříž. Po osvobození ČSR v roce 1945 se ve funkci náčelníka oddělení vystřídali postupně MUDr  H. Pokorný, MUDr  J. Kurzbeck, MUDr. A. Rára, MUDr. O. Svoboda a MUDr. P. Krekule, MUDr. Jiří Janatka. Současným primářem oddělení je pplk. MUDr. Vlastimil Tichý . Z významných postav české psychiatrie pracoval v posádkové nemocnici např. pozdější univerzitní profesor MUDr. Vladimír Vondráček.

Odborný vývoj oddělení
V roce 1924 se psychiatrické oddělení podílelo jako první ve střední Evropě na natáčení výukových filmů, zachycujících klinické obrazy některých duševních nemocí. Prioritu má také v použití celkové anestezie s myorelaxací při elektrokonvulzívní terapii (1954). Bylo jedních z prvních pracovišť, kde se začala rutinně využívat léčba neuroleptiky, znamenající zásadní přelom v péči o psychotické poruchy. V roce 1958 byla zřízena psychologická a elektroencefalografická laboratoř. Postupně byly k oddělení přičleněny i poradny pro závislosti na alkoholu a jiných psychotropních látkách, pro depresivní stavy, psychosomatické poruchy a sexuologická poradna.