Archiv aktualit ÚCL

Toggle Titulek Zobrazit datum
pdf TT R, schistocyty a ICIS ( 204 KB )
pdf ICIs – (Intensive Care Infection Score) ( 151 KB )
pdf HIT ab (PF4 - Heparin) ( 147 KB )
pdf Růstový hormon ( 141 KB )
pdf Lipoprotein (a) ( 134 KB )
pdf Nová technologie v biochemické laboratoři a s tím související změny ( 147 KB )
pdf Úprava jednotek a referenčních mezí u biochemických vyšetření ( 170 KB )
pdf Interleukin 6 ( 85 KB )
pdf Tkáňový polypeptidový specifický antigen ( 149 KB )
pdf Nová generace testu Anti-HAV ( 144 KB )
pdf DOAC 2019 - nově Edoxaban (Lixiana) ( 155 KB )
pdf AST v likvoru ( 135 KB )
pdf Imunofixace ( 132 KB )
pdf P1NP ( 134 KB )
pdf KEB v punktátu ( 149 KB )
pdf Non-HDL cholesterol ( 133 KB )
pdf NOAC ( 140 KB )
pdf NLR neutro/lymfo counts ratio ( 137 KB )
pdf Solubilní transferinový receptor ( 158 KB )
pdf Funkční vyšetření trombocytů pomocí impedanční agregometrie (MEA( ( 116 KB )
pdf Benefity pro dárce krve v Praze ( 224 KB )
pdf Osvědčení o akreditaci č. 755/2014 ( 6.06 MB )
pdf Odběr krve na změření krevního obrazu u pacienta při podezření na pseudotrombocytopenii ( 108 KB )
pdf Stanovení kortizolu ve slinách ( 107 KB )
pdf Certifikát DNV 2014 - A.J. ( 306 KB )
pdf Certifikát DNV 2014 - Č.J. ( 298 KB )
pdf Laboratorní monitorace nových antitrombotik 2014 ( 140 KB )
pdf Uvádění antikoagulační léčby ( 91 KB )
pdf Celkový vápník v séru - úprava ref. rozmezí ( 92 KB )
pdf Saturovaný transferin ( 102 KB )
pdf Monitoring hladin vybraných léčiv ( 141 KB )
pdf Osvědčení o akreditaci č. 585/2013 pro zdravotnickou laboratoř č. 8195 Klinické laboratoře ( 3.87 MB )
pdf KEB neboli koeficient energetické bilance ( 99 KB )
pdf D-Dimery vysoce senzitivní ( 103 KB )
pdf Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) ( 131 KB )
pdf Enzymové stanovení koncentrace kreatininu v séru ( 105 KB )
pdf Screening syfilis ( 92 KB )
pdf Informace k vyjádření výsledku PT - Quick ( 97 KB )
pdf Kortizol v moči ( 68 KB )
pdf Kortizol v moči ( 67 KB )
pdf Informace k vyšetření nativní moči - Moč chemicky + sediment ( 192 KB )
pdf 2012_HbA1c ( 163 KB )