Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2016:


a)    Počet podaných žádostí o informace:  8
       Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  1

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1

c)    Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

d)    Výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

e)    Počet stížností podaných podle §16a:  1

f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ---


Ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.

Odpovědná osoba: plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. – náměstek ředitele

pdf Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (418 KB)