Celý areál ÚVN, stejně jako vstupy do všech budov a pavilonů, umožňuje bezbariérový pohyb a přístup. Budovy jsou vybaveny výtahy. Při modernizaci vybavení, rekonstrukcích a přestavbách je standardem přizpůsobovat dispozice a úpravy osobám se zdravotním postižením. Jedná se např. o polohovatelná, výškově nastavitelná lůžka, bezbariérové toalety a sociální zařízení.

V pavilonu CH2 je informační a asistenční služba, která pomůže pacientům a návštěvníkům s orientací po areálu, poskytuje potřebné informace i asistenci. Na vyžádání je zde k zápůjčce vozík pro imobilní pacienty.

Pro jednotlivé skupiny zdravotního postižení ÚVN poskytuje:

 

Osobám s tělesným postižením

  • prostorovou bezbariérovost
  • odborně vyškolený personál
  • polohovací, výškově nastavitelná lůžka
  • možnost hospitalizace s asistenčním psem
  • možnost zapůjčení transportního vozíku

 

Osobám s mentálním postižením

  • odborně vyškolený personál
  • možnost užití alternativní komunikace, obrázky, piktogramy
  • možnost hospitalizace s asistenčním psem

 

Osobám se zrakovým postižením

  • odborně vyškolený personál
  • možnost hospitalizace s vodícím psem

 

Osobám se sluchovým postižením

 

 

 

Mapa parkovcích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Podrobnější informace o jednotlivých bodech zobrazíte klepnutím (podržením kurzoru myši) na ikony, anebo výběrem z rozbalovacího menu "Zvolte umístění".

Legenda

P místa pro parkování vozidel označených kartou ZTP anebo ZTP/P.

WC veřejně přístupné toalety pro vozíčkáře (přízemí budovy, bez nutnosti použití výtahu).

Další WC pro vozíčkáře jsou na každém oddělení/patře budov přístupná výtahem a otevřená v ordinačních dobách jednotlivých oddělení.