Celý areál ÚVN, stejně jako vstupy do všech budov a pavilonů, umožňuje bezbariérový pohyb a přístup. Budovy jsou vybaveny výtahy. Při modernizaci vybavení, rekonstrukcích a přestavbách je standardem přizpůsobovat dispozice a úpravy osobám se zdravotním postižením. Jedná se např. o polohovatelná, výškově nastavitelná lůžka, bezbariérové toalety a sociální zařízení.

V pavilonu CH2 je informační a asistenční služba, která pomůže pacientům a návštěvníkům s orientací po areálu, poskytuje potřebné informace i asistenci. Na vyžádání je zde k zápůjčce vozík pro imobilní pacienty.

Pro jednotlivé skupiny zdravotního postižení ÚVN poskytuje:

 

Osobám s tělesným postižením

 • prostorovou bezbariérovost
 • odborně vyškolený personál
 • polohovací, výškově nastavitelná lůžka
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem
 • možnost zapůjčení transportního vozíku

 

Osobám s mentálním postižením

 • odborně vyškolený personál
 • možnost užití alternativní komunikace, obrázky, piktogramy
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem

 

Osobám se zrakovým postižením

 • odborně vyškolený personál
 • možnost hospitalizace s vodícím psem

 

Osobám se sluchovým postižením

 • personál vyškolený pro komunikaci ve znakové řeči
 • možnost hospitalizace se signálním psem
 • možnost tlumočení do znakové řeči

 

 

 

Mapa parkovcích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Podrobnější informace o jednotlivých bodech zobrazíte klepnutím (podržením kurzoru myši) na ikony, anebo výběrem z rozbalovacího menu "Zvolte umístění".

Legenda

P místa pro parkování vozidel označených kartou ZTP anebo ZTP/P.

WC veřejně přístupné toalety pro vozíčkáře (přízemí budovy, bez nutnosti použití výtahu).

Další WC pro vozíčkáře jsou na každém oddělení/patře budov přístupná výtahem a otevřená v ordinačních dobách jednotlivých oddělení.