V případě, že budete hospitalizování v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha (dále jen ÚVN) doporučujeme Vám seznámit se s pdf Průvodcem pacienta ÚVN (613 KB)

Co si vzít s sebou do nemocnice:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • věci osobní hygieny
 • bezpečnou pevnou obuv - ne pantofle
 • pyžamo či domácí oděv, župan, ručník
 • pomůcky, které používáte - berle, hůl, brýle, naslouchátko atd.

Co si s sebou nebrat:

 • šperky a cenné předměty, větší finanční hotovost, kreditní karty
 • zbraně a nebezpečné předměty
 • cigarety
 • alkohol, včetně piva

Vnesené spotřebiče
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů, s výjimkou nízkonapěťových nabíječek např. k mobilnímu telefonu, notebooku apod. Za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem vlastních spotřebičů nesete osobní odpovědnost.

 

Služby v areálu ÚVN

 • veřejná lékárna
 • prodejna zdravotnických potřeb (atrium pavilonu A)
 • bankomat České spořitelny (vestibul pavilonu CH2)
 • občerstvení Pont Market (pavilon CH2)
 • potraviny Bio Point (pavilon A)
 • kavárna (atrium pavilonu A)
 • restaurace MOMENTO (1. patro v budově lékárny)
 • oční optika Doctor optic (pavilon A)
 • holičství (budova F1-přízemí)
 • kosmetika (budova C3, P -1)

 

Připojení k Internetu

Na pokojích je k dispozici připojení přes datové zásuvky a také možnost využití wifi připojení.

 

Návštěvy pacientů

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN neomezené; vzhledem k provozu klinických pracovišť jsou doporučeny návštěvy v odpoledních hodinách. Při příchodu na oddělení hlaste návštěvu zdravotnickému personálu. V průběhu návštěvy je nutné respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, neboť  jsou v zájmu pacientů.

 

Parkování

Každý přijíždějící vůz je povinen si vyzvednout u vjezdní brány parkovací lístek. Podrobné informace o podmínkách a ceníku parkování.

Z důvodu nízké kapacity parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice doporučujeme využit městskou hromadnou dopravu.

 

Práva pacientů

Do zdravotnické dokumentace bude uložen záznam o seznámení s Právy pacienta. Žádáme Vás v tomto případě o aktivní spolupráci. Práva pacientů jsou přístupná k seznámení na všech pokojích pro pacienty, anebo zde ke stažení:

pdf Kodex práv pacientů. (96 KB)

 

Duchovní služby

ÚVN na vyžádání poskytne  pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu. Každý má právo si službu duchovního vyžádat, přijmout či odmítnout.

 

Informace o oddělení

Ke zjištění informací o oddělení, na které budete přijati, můžete využít vyhledávač na stránce Pracoviště ÚVN.


V případě potíží, obav či nejasností během hospitalizace se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru.

Nemůžete-li  z jakýchkoliv důvodů nastoupit k léčebnému pobytu a nebo trpíte jiným akutním např. infekčním onemocněním, neprodleně oznamte tuto skutečnost kanceláři oddělení, na kterém je plánovaná hospitalizace.