Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha otevřela v úterý 11. února 2014 novou arytmologickou jednotku. Ta umožní zajistit pro pacienty komplexní diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu.


V úvodu ocenil ředitel ÚVN prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. spolupráci ÚVN a IKEM: „Zřízením arytmologické jednotky v ÚVN jsme dokompletovali portfolio výkonů, které poskytujeme našim pacientům s kardiovaskulárními chorobami. Nebýt letité spolupráce s IKEMem, nedošlo by v ÚVN k tak významnému rozvoji kardiologie, která nepatří k nosným oborům naší nemocnice. Uvědomujeme si však, že fakultní nemocnice nemůže bez kvalitní kardiologie existovat. Díky IKEMu, jsme našli cestu, jak tento obor rozvíjet a jak se vzájemně podpořit a doplňovat.“

„Jsem velmi rád, že můžeme s ÚVN vzájemně spolupracovat,“ uvedl ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D., „je to možná ta správná cesta, kdy nemocnice budou mít některé obory silné a některé slabší a budou se vzájemnou spoluprací doplňovat. My máme podporu ÚVN v oblasti neurochirurgie a neurologických onemocnění a jsme rádi, že můžeme nabídnout spolupráci v oblasti kardiochirurgie, že můžeme v ÚVN působit a odborně vést lékaře. Mám za to, že spolupráce džentlmenů je mnohem lepší cesta než nějaké vymezování se jednoho vůči druhému.“

Přednosta Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC zdůraznil, že vybudováním arytmologické jednotky se položil základ pro funkční arytmologii v ÚVN. „Arytmologie je podobor kardiologie, který se nejvíce rozvíjí zejména v posledních deseti letech. Dnes jsme schopni léčit téměř každou arytmii. Rozvoj možností léčby je obrovský, je závislý na technologiích a je závislý zejména na tom, co znají lékaři. Sebelepší vybavení nebude fungovat bez vyškolených specialistů. A právě na odborném školení a metodickém vedení zdejších pracovníků se v posledních létech podílíme.“

Kardiologie ÚVN je v současnosti schopna pacientovi zajistit komplexní léčebně preventivní péči, nyní zahrnující i komplexní diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu.
„Nové pracoviště umožňuje ÚVN naplňovat závazky vůči armádě a složkám jednotného záchranného systému a zároveň být zcela otevřenou i civilním pacientům. Díky spolupráci s IKEM můžeme pacientům nabídnout jak vysokou kvalitu kardiologické péče, tak komfort i příjemné prostředí Ústřední vojenské nemocnice,“ doplnil vedoucí lékař Oddělení kardiologie ÚVN doc. MUDr. Martin Malý.

{flv}aritmol{/flv}