V Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha vzniklo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, klinické pracoviště, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Ve čtvrtek 6. března 2014 zahájili její činnost symbolickým přestřižením pásky děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo a ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

„Obor infekčních nemocí měl v Ústřední vojenské nemocnici své nezastupitelné místo a dlouholetou tradici až do roku 2002, kdy toto odborné pracoviště zaniklo. Současné vedení si plně uvědomuje význam oboru pro nemocnici a především pro pacienty. Proto bylo naším cílem tuto odbornost znovu zařadit do portfolia nemocnice. To se nám podařilo. Velmi si cením spolupráce s vedením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které přispělo k tomu, že ve zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách nyní působí špičkové personální obsazení v čele s profesorem Holubem. Přeji mu, aby vedl Kliniku infekčních nemocí ke spokojenosti našich pacientů,“ uvedl ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.„První lékařské fakultě Univerzity Karlovy bude potěšením spolupracovat s Ústřední vojenskou nemocnicí také v oblasti infekčních nemocí. Vědecký program, který se zde rozvíjí, má význam pro nemocnici, pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, ale především pro pacienty. Jeho výsledky budou sloužit k léčbě a spokojenosti pacientů. Založení nového pracoviště umožní rozšířit výzkum věnovaný infekční imunologii – zejména oblasti protivirové imunity při virové hepatitidě a studium patogeneze sepse. Zároveň se těšíme na moderní koncepci klinické výuky, k níž jsou zde vytvořeny výborné podmínky. Intelektuálním gestorem je přednosta kliniky profesor Holub,“ zhodnotil spolupráci děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor Aleksi Šedo.

„Klinika infekčních nemocí poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči pacientům s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce. Součástí naší péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí. Pracovníci kliniky zajišťují také konziliární činnost, jejíž hlavní náplní je diferenciální diagnostika při podezření na infekci, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné empirické antimikrobiální terapie. Dále spolupracujeme při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotik a práce v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice. Vedle léčebné péče je součástí činnosti kliniky také pregraduální i postgraduální výuka. Co se týče výzkumu, máme rovněž na co navazovat. Na klinice jsou řešeny výzkumné projekty zaměřené především na studium specifické a nespecifické imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob a procesů. Výzkumný tým kliniky spolupracuje s mnoha týmy v zahraničí i v Česku, řada z nás přináší své zkušenosti nabyté na odborných pracovištích ve Spojených státech amerických i v zemích západní Evropy, podílíme se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze,“ zhodnotil činnost kliniky její přednosta profesor Michal Holub.

Klinika infekčních nemocí


{flv}otevreni_infekcni_k{/flv}