V noci z 21. na 22. října 2014 se Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha připravovala na příjem většího počtu zraněných při chemickém útoku v pražském metru. Naštěstí se nejednalo o reálnou situaci, ale pouze o nácvik aktivace Traumatologického plánu ÚVN a dekontaminaci zasažených osob. ÚVN navazovala na cvičení METRO 2014.


Pražské metro zažilo teroristický útok


„ÚVN nacvičuje traumatologický plán jednou až dvakrát ročně, pokaždé s jiným zaměřením. Dnes nad ránem jsme navázali na cvičení METRO 2014 a prověřili připravenost na aktivaci Traumatologických týmů pro hromadný příjem raněných. Zároveň jsme měli příležitost otestovat nový systém vyrozumívání při mimořádných událostech,“ uvedl náměstek ředitele ÚVN Ivan Jeřábek.   

AktivaceTraumatologického plánu ÚVN a dekontaminace

Dne 22. 10. v 1.33.hod hlásí dispečink záchranné služby kontaktnímu místu Emergency ÚVN mimořádnou událost v metru. ÚVN potvrzuje příjem šesti raněných, okamžitě vyhlašuje I. aktivační stupeň Traumatologického plánu a aktivuje vybraný personál Vojenského ústavu soudního lékařství (VÚSL) začleněného do DVI (Disaster Victim Identification) týmu pro identifikaci obětí. Jsou aktivovány traumatologické týmy č. I ve složení chirurg, intenzivista (anesteziolog), rentgenolog, dvě sestry a sanitář a tým č. II tvořený ortopedem/traumatologem, intenzivistou (anesteziolog), třemi sestrami. Následuje příprava na příjem raněných a jejich dekontaminaci. Oba aktivované traumatologické týmy jsou v 1.47 připraveny. Sanity přivážejí celkem šest raněných, z nichž dva mají těžká poranění. Po dekontaminaci provedené ve spolupráci s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce jsou zranění dekontaminováni. Aktivace je ukončena krátce po půl čtvrté ráno. Cvičení pokračuje 22. 10. v ranních hodinách, kdy je nacvičováno používání protichemických ochranných obleků při práci a ošetřování zraněných.
„Ještě sice nemáme zpracované celkové vyhodnocení, nicméně už nyní můžeme být spokojeni s dodržením časů stanovených pro aktivaci traumatologických týmů i DVI týmu; velmi ceníme praktický nácvik dekontaminace zasažených nebezpečnou chemickou látkou v dekontaminační jednotce, kterou nám poskytla AČR,“ doplnil Ivan Jeřábek.

V roce 2013 aktivovala ÚVN Traumatologický plán při skutečných mimořádných událostech, a to dvakrát. Poprvé koncem dubna v souvislosti s příjmem zraněných při výbuchu v centru Prahy, podruhé počátkem května 2013, kdy přijímala zraněné z havárie autobusu a nákladního automobilu.