alt

HealthCare Institute zveřejnil výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2014“, jehož cílem je sestavit pořadí nemocnic České republiky dle míry spokojenosti a pocitu bezpečnosti pacientů a zaměstnanců. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) v hodnocení spokojenosti a bezpečnosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů obstála na výbornou. 


Projekt byl realizován od 1. března do 30. září 2014. Zapojilo se do něj 156 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Vyhodnocení projektu se děje na základě strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA).

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2014“

Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(hospitalizovaných):

(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o


Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(ambulance)“:

(kategorie Fakultní nemocnice)(kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze2. místo: Thomayerova nemocnice
3. místo: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady3. místo: Vítkovická nemocnice, a.s.


 
Oblast „Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic“

(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Projekt „Nemocnice ČR“ bude mít své pokračování i v příštím roce, konkrétně od 1. února do 31. srpna 2015.

pdf  Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2014


Zdroj:
Helath Care Institut