Dnes krátce po sedmé hodině došlo k zastavení dodávky vody do ÚVN. Podle vyjádření Pražských vodáren a kanalizací bylo omezení dodávek způsobeno výpadkem elektrického proudu, čímž došlo pro oblast Petřiny k odstavení čerpadel.
ÚVN okamžitě zajistila náhradní dodávku připojením na vlastní záložní zdroj vody (gravitaci). Nedošlo k žádnému omezení provozu.
Od 8.30 byla dodávka plně obnovena.

ÚVN má zpracovaný havarijní plán, který procesně zpracovává postupy v případě mimořádných událostí, jako byla např. tato. Každoročně probíhá školení a nácvik postupů v případě mimořádných událostí, dnes došlo k bezproblémovému praktickému prověření připravenosti.