Letos vyjádřili pacienti Ústřední vojenské nemocnice v rámci projektu Kvalita Očima Pacientů nejvyšší ocenění kvality péče v desetileté historii měření kvality v této nemocnici.  Šetření se v ÚVN uskutečnilo v průběhu května a června 2015. Certifikáty Kvalita Očima Pacientů předal ve čtvrtek 24. 9. 2015 Ústřední vojenské nemocnici řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter za přítomnosti vrchních sester, primářů, vedení ÚVN i zástupců ministerstva obrany.

„V letošním šetření v květnu 2015 ÚVN dosáhla nejlepšího výsledku nejen ve své historii měření, ale i mezi všemi všeobecnými nemocnicemi v ČR, a to ve všech hlavních kategoriích.“

RNDr. Tomáš Raiter
řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

„Ústřední vojenská nemocnice byla první nemocnicí v ČR, která realizovala projekt Kvalita Očima Pacientů na všech svých odděleních. Po celou dobu od roku 2005 dosahuje významně nadstandardní výsledky. Od roku 2010, od kdy se provádí i ratingové hodnocení a certifikace, nemocnice pravidelně získává nevyšší rating „A+“ a certifikát SPOKOJENÝ PACIENT. V letošním šetření bylo poprvé všech osm klíčových indikátorů (dimenzí) kvality hodnoceno pacienty statisticky významně nad hranicí 80 %. U sedmi dimenzí došlo ke zlepšení ve srovnání s předchozím šetřením. Největší růst zaznamenaly dimenze Tělesné pohodlí, Informovanost pacientů a Koordinace a integrace péče. Z dílčích indikátorů významně vzrostlo hodnocení Dostatku soukromí při probírání zdravotního stavu a léčby, Spokojenosti s vybranými službami nemocnice – telefon, TV, noviny…, Čistoty pokojů, Čistoty toalet a sprch a Doby ranního buzení. Zlepšení zaznamenaly i metodické parametry sběru dat“, hodnotí výsledky průzkumu RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů, a dodává: „Děkuji vedení a pracovníkům za výbornou spolupráci a všem pacientům, kteří odpovídali na naše otázky, za trpělivost a vstřícnost.“

"Po roce mohu říct, přesto že vaše výsledky jsou ještě lepší než v loni,
tak tím až tak překvapen nejsem. S  vaší prací jsem se od té doby důkladně seznámil a vím, že je zárukou kvalitní péče o naše vojáky, válečné veterány i zaměstnance. Velice mě těší, že výsledky anonymního hodnocení samotných pacientů potvrzují vysokou úroveň nemocnice a řadí ji na samotný vrchol mezi všeobecnými i fakultními nemocnicemi. Patří za to poděkování vedení a vám všem, kdo se na spokojenosti pacientů podílíte“
,

uvedl náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta.

„Naše práce není zbytečná, vše co děláme, děláme pro pacienty, kteří ocení naše výsledky“

shrnul za všechny prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN.

Ve zprávě hodnocení nemocnice v projektu Kvalita Očima Pacientů se uvádí:
Výsledky prokazují nejvyšší spokojenost pacientů v desetileté historii měření kvality v této nemocnici. Souhrnná spokojenost pacientů se od předchozího šetření v roce 2013 zvýšila statisticky významně a dosáhla zatím nejvyšší hodnoty 86,0 %. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.
Nejlépe byla hodnocena pracoviště Interna OGHM A,B, Kožní, Infekce, Ortopedie 2 traumat. a Oční. Tato pracoviště statisticky významně překračují průměrné hodnocení za celou nemocnici. Na žádném pracovišti nemocnice nedošlo k významnému zhoršení kvality zdravotních služeb a všechna pracoviště vykazují poměrně vyrovnané hodnoty spokojenosti pacientů. Nejvýraznější změnou v hodnocení hlavních profesních skupin je statisticky významné zlepšení spokojenosti pacientů se sestrami (z 83,7 na 87,9 %). Lékaři i sestry v letošním roce dosáhli význačně nadstandardního hodnocení a splnil podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT.


Kvalita Očima Pacientů

http://www.hodnoceni-nemocnic.cz
Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno jen tehdy, pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat.
Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic.
Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice.
Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů i nadále významně porostou. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na vyšší úrovni, se teprve blíží věku zvýšené spotřeby zdravotnických služeb. Proto je potřeba počítat s tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů.