S potěšením Vám sděluji, že na základě výsledků šetření byla Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhodnocena jako akreditovaná na období do 22. 10. 2018.“ MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.

Ve dnech 21. – 23. 10. 2015 uskutečnili zástupci Spojené akreditační komise akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v Ústředné vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. 

ÚVN obdržela závěrečnoz zprávu a dopis, v němž ředitel SAK MUDr. David Marx, Ph.D., informuje o výsledcích šetření. V dopise mj. stojí: „Spojená akreditační komise, o.p.s., oceňuje snahu managementu i pracovníků Ústřední vojenské nemocnice o zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů účastí v akreditačním procesu... S potěšením Vám sděluji, že na základě šetření byla Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhodnocena jako akreditovaná na období do 22. 10. 2018.

Více o SAK

http://www.sakcr.cz/cz/

Fotografie