Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 10. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2015" se uskutečnilo ve středu 25. 11. 2015. Ústřední vojenská nemocnice je podle hodnocení pacientů i podle zaměstnanců nejlepší nemocnicí.

V projektu, který se uskutečnil od 1. února do 31. srpna 2015, byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. ÚVN se stala v kategorii fakultních nemocnic nejlépe hodnocenou nemocnicí v ČR ambulantními i hospitalizovanými pacienty, stejně tak i jejími zaměstnanci, kteří se do hodnocení zapojili.

Ambulantní pacienti v průzkumu například hodnotili délku čekacích dob, přístup lékaře i zdravotní sestry, srozumitelnost sdělených informací sestrou i lékařem, respektování soukromí či prostředí čekárny.

Hospitalizovaní pacienti se mj. vyjadřovali, zda je jim srozumitelně vysvětlen navržený léčebný postup i možná rizika, nakolik personál respektuje intimitu, důstojnost pacienta, jak je personál vnímavý k bolesti pacienta, poszovali i čistotu, srozumitelnosti orientačního značení, úroveň komunikace s personálem či dobu buzení. Dotazník se zajímal také o přívětivost personálu – jak často se na pacienty personál usmívá.
Zaměstnanci posuzovali kolegialitu, spolupráci na pracovišti, dostatečnost informování, možnost osobního rozvoje, možnost seberealizace i například péči zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců.


pdf  Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE 2015