Ojedinělý zážitek připravila Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocice Praha pacientům, kteří podstoupili robotickou operaci. U příležitosti 10let od uskutečnění první roboticky asistované urologické operace v ÚVN i v celé České republice pozvalo Centrum robotické chirurgie ÚVN na 9. prosince 2015 své pacienty na setkání s operatéry.


„Dosud jsme podobné setkání nikdy nepořádali. V průběhu příprav akcí, jimiž chceme připomenout deset let od uskutečnění prvního roboticky asistovaného zákroku v naší nemocnici i v České republice, jsme mysleli i na pacienty a vznikl nápad, že jim dáme příležitost setkání s lékaři a nahlédnout do „zákulisí“ robotických operací. Bylo nám jasné, že všech 2150 pacientů, které jsme dosud za asistence robotického systému da Vinci v ÚVN odoperovali, není možné pozvat. Oslovili jsme proto jen určitou část. Netušili jsme, jaké budou reakce, o to víc nás potěšil velký zájem,“ vysvětluje vedoucí lékař Centra robotické chirurgie a primář urologického oddělení Jiří Kočárek.

Ve středu 9. prosince, na den přesně 10 let poté, co se v ÚVN uskutečnila první robotická operace, se sešly více než čtyři desítky pacientů v kongresovém sále ÚVN. Se zájmem si pacienti a jejich blízcí vyslechli prezentaci o typech existujících robotických systémů, o rozmístění robotů v USA, Evropě i v České republice, o výkonech prováděných roboticky ve světě, v Evropě, v České republice i v ÚVN. Zaznělo mnoho dotazů, které se týkaly zejména technické stránky systému, zajištění bezpečnosti robotických systémů při operacích, zajištění proti selhání, padly otázky, proč je robotů ve srovnání s USA významně více než v Evropě, diskutovalo se také o ceně a důvodech, proč není robotických operací v ČR více a jaký počet by byl optimální vzhledem k výskytu onemocnění indikovaných k robotické operaci. Za zajímavé považovali přítomní i zjištění, že například Bulharsko a Maďarsko dosud nemá ve své zemi instalovaný ani jeden robotický systém. Česká republika má v současnosti šest funkčních a dva dosluhující roboty Da Vinci. „O přínosu robotických operací pro pacienta nikdo z nás přítomných nepochybuje. Máme osobní zkušenost s rychlým návratem k běžnému a kvalitnímu životu. To je ten nejhodnotnější benefit,“ ocenila jedna z přítomných pacientek. Dotazy směřovaly i k lidskému potenciálu – jak dlouho a co obnáší příprava na práci s robotickým systémem i jak vypadá příprava na zákrok.

„U mě se uskutečnilo první praktické seznámení s robotickým systémem da Vinci na pitevně European Surgery School v Paříži. Pak následovaly hodiny tréninků na zvířecích modelech v European Surgical Institute v Hamburku. Závěrečné školení absolvovaly naše robotické týmy pod vedením Steva Kresse v Univerzitní nemocnici  Hackensack Medical Center v New Jersey. Po úspěšném zdolání všech školení a stáží, několika desítkách hodin strávených „suchým“ tréninkem s naším robotickým systémem da Vinci na trenažéru a po získání všech nutných certifikátů teprve bylo možné přistoupit k uskutečnění vlastního robotického programu,“ vzpomíná Jiří Kočárek na začátky.


Za nejzajímavější považovali pacienti možnost poznat celý nejnovější typ robotického systému da Vinci Xi, včetně nového robotického operačního stolu a robotického stapleru. „Bylo skvělé vidět na vlastní oči, jak robot pracuje,“ ocenili mnozí. Většina také využila příležitost vyzkoušet si nácvik práce s robotickým systémem a sledovat s brýlemi 3D obraz, který vidí operatér při zákroku prováděném robotickým systémem.

„Přál bych pacientům i operatérům, aby nebyla pro robotické výkony omezení co do počtu ani co do typu výkonu. Jestliže tu existují moderní technologie, které jsou velice šetrné k organismu, pak by měly být využívány ve prospěch všech, kdo je potřebují,“ uvedl jeden z pacientů.


  • Za 10 let robotické chirurgie bylo v celé České republice uskutečněno 8 048 urologických robotických výkonů. Z nich 1763 v Ústřední vojenské nemocnici.
  • ÚVN byla společně s nemocnicí Na Homolce první v ČR, kde byl instalován v roce 2005 robotický systém da Vinci.
  • Centrum robotické chirurgie ÚVN bylo slavnostně otevřeno 5. 11. 2005.
  • První roboticky asistovaná operace se v ÚVN uskutečnila 9. 12. 2005, jednalo se o pánevní lymfadenektomii.
  • Dne 16. 12. 2005, proběhla úspěšná první robotická radikální prostatektomie.
  • Koncem roku 2013 byl v ÚVN instalován tehdy nejmodernější čtyřramenný robotický systém III. generace - da Vinci Si. To přineslo nejen FULL HD 3D zobrazení a snadněji ovladatelnou konzolu, ale především možnost používat nové EndoWrist nástroje a laser pro fluorescenční detekci nádorů.
  • V Centru robotické chirurgie ÚVN se uskutečnilo za deset let jeho trvání přes 2150 roboticky asistovaných operačních výkonů, z toho 1661 výkonů radikální prostatektomie, 82 robotických resekcí ledviny, 20 radikálních cystektomií.
  • V chirurgii byla nejčastěji prováděna robotická nízká resekce rekta (83 výkonů) a v gynekologii radikální hysterektomie (88 výkonů).


Týden od 7. do 11. 12. je v ÚVN věnován 10 letům robotiky. V atriu pavilonu A je vystavený celý robotický systém da Vinci Xi, včetně nového robotického operačního stolu a robotického stapleru, ukázky, jak systém pracuje, nácvik práce s robotickým systémem.


Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN