Květen 2015

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemconice Praha


Projekt Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha Přístrojové vybavení traumacentra pro dospělé ÚVN byl Ministerstvem zdravotnictví ČR doporučený k udělení dotace poskytovaného Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti podpory 6.3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví. Na projektu za 63 milionů se Evropská unie bude podílet 40 miliony korun. Účelem je modernizace a obnovení přístrojového vybavení stávajícího traumacentra s hlavním cílem je vytvoření podmínke pro další zkvalitnění péče pro pacienty (nejen) s traumatem.

Více informací o Integrovaném operačním programu najdete na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

alt