Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha realizovala v průběhu měsíců července až listopadu projekt Přístrojové vybavení traumacentra pro dospělé ÚVN, dotovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl výběrovou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR doporučený k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti podpory 6.3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví. Evropská unie se podílela na financování 85% ze způsobilých výdajů.

 

K modernizaci a obnovení přístrojového vybavení stávajícího Traumacentra ÚVN jsme přistupovali především s cílem vytvořit ještě kvalitnější podmínky pro poskytování péče zejména o pacienty s traumatem. Díky dotacím z evropských fondů i díky podpoře našeho zřizovatele se tak podařilo vybavit  Traumacentrum ÚVN například angiografickou linkou za 16 milionů korun, navigačním systémem StealthStation S7, anesteziologickým přístrojem včetně monitoru vitálních funkcí, kompletně přístrojově vybavenými resuscitačními lůžky, videolaparoskopem, artroskopickou věží, RTG – C ramenem 3D s plochým detektorem a dalšími,“ uvádí Ivan Jeřábek, náměstek ředitele ÚVN pro preventivní a lékařskou péči. „Nové přístrojové vybavení, včetně doplnění nástrojového vybavení operačních sálů Traumacentra ÚVN umožní urychlit diagnostiku pacientů zobrazovacími metodami a co nejpřesněji specifikovat stav pacienta. Přispěje také ke zkrácení procesu příprav operačního sálu pro příjem akutního pacienta, aniž by bylo nutné přerušit plánované výkony z důvodu zajištění zdravotnické techniky a instrumentárií,“ doplňuje Ivan Jeřábek.

Ústřední vojenská nemocnice získala statut traumacentra a byla zařazena do sítě traumatologických center v České republice v roce 2000. Traumacentrum  zajišťuje komplexní superspecializovanou péči pro pacienty s mnohačetnými poraněními v urgentním ohrožení života 24 hodin denně po celý rok.

ÚVN již získala z evropských fondů příspěvky na další projekty, jako například na Přístrojové vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN a nebo na přístrojové vybavení Kardiocentra. Všechny tyto projekty byly financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje.

alt

Více o Traumacentru ÚVN

Více o

 

O Traumacentru ÚVN