Poslední březnovou středu navštívil Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici v Praze, na pozvání odborové organizace ZO ČMOSA ÚVN Praha, předseda ČMKOS Josef Středula.

Přivítal ho ředitel nemocnice, který s předsedou odborů pohovořil zejména o pracovních podmínkách nemocnice, o tom, zda a jak se ÚVN dotýká nedostatek zdravotnického personálu, i jaká opatření ÚVN v této souvislosti přijala. Hodnoceny byly také dosavadní zkušenosti s tzv. indispozičním volnem, které mohou zaměstnanci ÚVN využívat od ledna letošního roku, a další benefity, které ÚVN pro své zaměstnance nově zavedla.


„Nedostatek zdravotníků má i naše nemocnice, především chybí nelékařský zdravotnický personál u chirurgických a interních oborů. Naštěstí u nás není situace tak vážná, abychom museli zavírat celá oddělení. Díky opatřením, která jsme zavedli a dále zavádíme, se nedostatek personálu neprohlubuje. Za nejdůležitější považujeme, že nijak nebyla dotčena vysoká kvalita poskytované péče,“ hodnotil situaci ředitel ÚVN prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.


Poté se setkali s předsedou ČMKOS zaměstnanci ÚVN. Ve více než hodinové diskusi se probírala témata obecná, i ta, která trápí jednotlivce. Hovořilo se zejména o nízkém ohodnocení zdravotníků, o věkové hranici odchodu do důchodu, o nemocenské, její výši i proplácení prvních tří dnů nemocenské. Diskutovalo se také o přesčasech či o pracovních podmínkách řidičů sanitek.


„Setkání s vedením nemocnice, členy odborové organizace i se zaměstnanci mě obohatilo o další poznatky, které rád využiji při jednání tripartity k ožehavé problematice zdravotnictví,“uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.

Předseda ČMKOS