"Úkolem doby je být pevnými, ale ne tvrdými. Umět říkat pravdu s láskou."

Kardinál Dominik Duka

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 sloužil mši svatou v kapli Milosrdného Samariána v ÚVN vzácný host - kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Přivítal ho náměstek ředitele ÚVN Ivan Jeřábek, který mu poděkoval za to, že si udělal čas a přišel podpořit nemocné, válečné veterány, ale i ty, kdo je léčí a pečují o ně.


V kázání kardinál Duka připomněl potřebu úcty k životu a lásky k bližnímu: „Mějte se rádi, jak jsem já měl rád vás,“ citoval slova Ježíšova při poslední večeři Páně. „Nejvíce se člověk přiblíží víře v době Velikonoční, v boji, kdy je potřeba povzbuzení a v nemoci, kde je potřeba posílení moci u nemocných,“ uvedl.

Kardinál Dominik Duka sloužil mši svatou zejména za uzdravení nemocných, za  jejich blízké, za lékaře, zdravotní sestry, zdravotní asistenty, sanitáře, za vedení nemocnice, profesory, přednosty i primáře, za všechny, kdo pečují o nemocné a mají podíl na úlevě, uzdravení a pomoci v době bolesti.

V závěru mše svaté poděkoval nemocniční kaplan mjr. Jan Blažek panu kardinálovi i hlavnímu kaplanovi AČR plk. Mgr. Jaroslavu Knichalovi, který mši koncelebroval.

Po skončení mše svaté se pan kardinál potkal s přítomnými, mezi nimiž nechyběli ani váleční veteráni 2. světové války a zodpověděl dotazy o úloze křesťanů v dnešním měnícím se světě.

Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN Kardinál Duka v ÚVN