Tým na podporu zdraví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha připravil na úterý 24. května od 9 do 13 hod. v atriu pavilonu A tradiční preventivně-edukační akci Den zdravé nemocnice, tentokrát s tématem Pomáháme sobě i druhým.

Na 845 návštěvníků z řad široké veřejnosti, pacientů i zaměstnanců nemocnice, kterých bylo na dvě stovky, projevilo značný zájem o prověření zdravotního stavu i poradenství, jak žít zdravěji. Tradičně byl největší zájem o poradenství v oblasti obezitologie, změření krevního tlaku, množství cukru v krvi, či rozložení tuku v těle. Změřené hodnoty byly vždy vyhodnoceny odborníky a zájemci získali doporučení, jak zlepšit zdravotní kondici. Ve dvou případech měření krevního tlaku byly zjištěny rizikové nálezy a dotyční se měli možnost přímo objednat do odborných poraden. V letošním roce byl násobně vyšší zájem o vyšetření podezřelých kožních znamének, která na místě, při zajištění naprosté intimity, vyšetřoval přímo primář dermatovenerologického oddělení ÚVN MUDr. Jaroslav Hoffmann. „Oproti loňsku, kdy při vyšetření nebyl zjištěn ani jeden zhoubný kožní nádor, ani suspekce na něj, jsme letos z celkových 84 vyšetření odhalili jeden basaliom kůže (zhoubný nádorek vycházející z bazální vrstvy kůže – pozn.). Pacient je objednán k dalším vyšetřením,“ upřesňuje výsledky primář oddělení. Oproti předchozím letům byl také zvýšený zájem o procvičování paměti nebo o očkování při cestách do zahraničí a proti klíšťové encefalitidě. Tradičně si neváhali mnozí vyzkoušet i správnou hygienu rukou, hygienu dutiny ústní a procvičit poskytování první pomoci. Vítáno bylo i poradenství organizací, s nimiž ÚVN dlouhodobě spolupracuje v oblasti sociální péče: poradenství jak pečovat o blízké nemocné v domácím prostředí poskytla Diakonie, nezisková organizace Krása pomoci poskytla konzultace k ulehčení návratu domů z nemocničního prostředí či právní poradenství k vytváření podmínek pro poklidné prožití stáří.

„Četné rozhovory s návštěvníky ukázaly, že jednorázová akce je vyhledávaná, nicméně mnozí by vítali, aby v ÚVN vzniklo edukační centrum. Je to pro nás jistě výzva pro budoucnost,“ shrnuje Růžena Hlavičková, koordinátorka akce.