První červnové páteční odpoledne zavítal do ÚVN na pozvání Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Dr. Ashcroft, který  v roce 2014, na počátku epidemie eboly v západní Africe, vedl tým specialistů v diagnostické laboratoři v Sierra Leone. A právě tématu Ebola byla věnována jeho přednáška Ebola Ourbreak in West Africa: a Diagnostic Perspective.

„V Africe jsem působil jako dobrovolník a mým úkolem bylo vést tým, který diagnostikoval ebolu. Pracovali jsme s výtěry, se vzorky krve a celkově s tělesnými tekutinami. Naším úkolem bylo zjišťovat, zda došlo k nákaze, zda diagnostikovaní virus mají či nikoli a míru rizika infekce v daném místě,“ uvedl svou přednášku mladý britský vědec.

Doktor Ashcroft provedl přítomné prostřednictvím dat a fotografií celkovou problematikou epidemie eboly, počínaje prvním diagnostikováným případem v roce 1976 blízko Ebola River v Kongu, přes postupné šíření viru až po vypuknutí epidemie. Přednáška byla zároveň exkurzem do laboratoří v Port Loko, kde jako dobrovolník vedl diagnostický tým. Cenné byly zejména jeho osobní zkušenosti s identifikací viru. Jeho české kolegy z oboru přednáška velmi zaujala, o čemž svědčilo množství dotazů směřujících na postupy a metody diagnostikování eboly, bezpečnostní zásady a postupy zajišťující ochranu týmu, účastníci se dotazovali také na logistické zabezpečení na místě,na vybavení a pracovní podmínky laboratoří. 

Následující den hovořil doktor John Ashcroft o zkušenostech s diagnostikováním na ČT 24, kde společně s českým kolegou z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN doktorem Petrem Smejkalem hovořili také o aktuální pravděpodobnosti šíření viru či o riziku opakování epidemie.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/216411010120604/

Stopáž: 111:40 – 120:15


Dr. John Ashcroft patří mezi mladé vědce, pro něž je věda životní vášní a pátrání po potenciálních řešeních zdravotních problémů lidstva se stalo jeho posláním. Studoval na prestižních univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech. Získal titul z biologie, historie, mikrobiologie a medicíny. Jako doktorand se věnoval studiu virové transmise, aerobiologii a modelování infekčních nemocí pod vedením prof. Barclaye na Imperial College. Ve výzkumu dále pokračoval na Univerzitě v Cambridge, kde studoval patologické procesy na buněčné úrovni. V roce 2014, na počátku epidemie eboly v západní Africe, se přihlásil jako dobrovolník a byl pověřen vedením týmu specialistů v diagnostické laboratoři v Sierra Leone.