Čtyři desítky amerických studentů medicíny se od 13. července 2016 seznamují se systémem českého zdravotnictví a získávají praktické zkušenosti od předních českých lékařů. V průběhu třítýdenní praxe navštíví čtyři pražská zdravotnická zařízení, mezi něž patří i Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, kde se studentům věnuje MUDr. Petr Smejkal z Kliniky infekčních nemocí.

„Se studenty se zaměřujeme zejména na problematiku infekčních onemocnění. Účastní se konzilií a pochopitelně mají i dostatek prostoru pro dotazy, které se týkají i problematiky  případných rizik souvisejících s uprchlíky, bavili jsme se například i o viru zika, ebole, infekčních onemocněních v Evropě, zajímají je zejména endemická onemocnění jako je u nás klíšťová encefalitida. V porovnání s jejich českými kolegy nevidím nijak zásadní rozdíl, jen jejich připravenost a motivace zdá se mi trochu větší, možná je to i tím, že za studium hodně platí. Jsou zvídaví, nebojí se klást dotazy, projevují velký zájem, snaží se odnést si z praxe co možná nejvíc“ hodnotí primář petr Smejkal z Kliniky infekčních nemocní 1. LF UK a ÚVN.

"Nejvíc se podivuji nad tím, jak skvělou péči mají v tak nádherné nemocnici vaši pacienti hrazenou úplně z levného a dostupného všeobecného zdravotního pojištění" říká Anna Hormann, studentka 2. ročníku St. George University, Granada, která se účastní Prague Selective. Dodává též, že by se jí líbilo, kdyby školné pro mediky nebylo v USA tak vysoké.

Studenti jsou v České republice díky mezinárodnímu vzdělávacímu programu pro budoucí lékaře Prague Selective, patřícímu k největším svého druhu ve světě. Je to zároveň jediný český program zařazený do mezinárodního katalogu. Ředitelem programu je Martin Jan Stránský, odborný asistent neurologie Yale University v USA .

Prague Selective absolvovalo od založení programu v roce 1998 téměř 1900 studentů z 52 lékařských fakult. Nejčastěji se jednalo o mediky z USA, ale přijíždějí i studenti z Indonésie, Portorika, Kanady, Anglie, Nizozemska, Austrálie, Ukrajiny a Tasmánie.