Letos se uskutečnil již 12. ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Ústavu národního zdraví pod záštitou Ministerstva zdravotnctví ČR. V úterý 18. října 2016 převzaly v malostranském Kaiserštejnském paláci ocenění Podnik podporující zdraví společnosti, které splnily podmínky soutěže. Mezi nimi byla i Ústřední vojenská nemocncice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.'

„Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.“
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

„Těší nás, že jsme získali titul Podnik podporující zdraví. K jeho udělení je nezbytné splnit celé spektrum stanovených podmínek, mezi něž patří především úsilí organizace zajišťovat maximální péči o fyzické i duševní zdraví svých zaměstnanců a naplňovat legislativu související s ochranou zdraví na pracovišti. Na cestě k získání titulu jeme také úspěšně absolvovali audit Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti, který provedli zástupci Státního zdravotnického ústavu. ÚVN pořádá pro své zaměstnance řadu volnočasových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění životního stylu. Zahrnují zdravý pohyb, péči o kvalitní a vyvážené stravováníou i duševní očistu. Do soutěže jsme se přihlásili mimo jiné hlavně proto, abychom měli nestranné hodnocení našich aktivit ve prospěch zaměstnanců,“ vysvětluje Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN a dodává: „Zároveň jsme také chtěli být příkladem pro další zdravotnická zařízení. ÚVN je totiž, pokud je mi známo, jedinou nemocnicí v České republice, která titul Podnik podporující zdraví obdržela.“

Více o soutěži naleznete zde