U příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů se ve čtvrtek 3. listopadu 2016 konal koncert věnovaný veteránům 2. světové války, novodobým válečným veteránům a také těm, kdo o ně pečují.

V naplněné bazilice sv. Markéty Břevnovského kláštera přivítal přítomné válečné veterány, jejich blízké, zdravotníky Ústřední vojenské nemocnice a další hosty převor kláštera Petr Prokop Siostrzonek. Popřál všem, aby si pokoj, který v bazilice i z koncertu načerpají, přenesli i do svých srdcí a domovů.

Náměstkyně ministerstva obrany JUDr. Alena Netolická pozdravila jménem ministra obrany Martina Stropnického, který převzal nad koncetrem záštitu, i jménem svým, přítomné hosty a především válečné veterány.   

„Patřit k válečným veteránům je vyznamenáním. Platí to o účastnících bojů na frontách 2. světové války - a stejně tak o novodobých veteránech Armády České republiky, kteří jsou důstojnými pokračovateli svých odvážných předchůdců. Činy všech, kteří bojovali za svobodu naší země, jejich vlastenectví, jejich čest a morálka jsou nám navždy příkladem. Musí vědět, že na ty, pro něž služba vlasti byla a je vysokou morální hodnotou a nezastupitelným osobním krédem, nezapomínáme", zdůraznila A. Netolická.  

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice profesor Miroslav Zavoral navázal na její slova. Připomněl dějinné události, na jejichž základě se stal 11. listopad Dnem válečných veteránů. Vyslovil úctu a vděk válečným veteránům za jejich obětavost a odvahu, kterou prokázali v bojích za svobodu a lepší budoucnost naší země a poděkoval také všem, kteří válečným veteránům věnují obětavou péči.

Koncert, při němž zazněly skladby v podání Brass Bandu Ústřední hudby AČR pod taktovkou pplk. Jaroslava Šípa, ženského komorního sboru Carmina Bohemica vedeného sbormistryní Věrou Hrdinkovou, varhanní skladby v podání Petra Čecha i vystoupení sopránistky Lucie Silkenové a houslistky Olgy Šroubkové, zanechal v posluchačích hluboký zážitek.

Válečné veterány potěšily květiny, které jim po závěrečném slovu hlavního vojenského kaplana plk. Jaroslav Knichala a po doznění poslední skladby koncertu Hallelujah z oratoria Mesiáš předali ředitel ÚVN profesor Zavoral společně s náměstkyní ministerstva obrany Alenou Netolickou.