V rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC byly na začátku listopadu vyslány dva lékařské týmy z Ústřední vojenské nemocnice do Jordánského hášimovského království. Týmy ortopedie a ORL zde pomáhají zejména syrským uprchlíkům, kteří žijí v uprchlických táborech v Jordánsku, a jejich přístup ke specializované lékařské péči je velmi omezený. Pomoc je poskytována také sociálně slabým jordánským občanům.


Oba lékařské týmy působí v hlavním městě Ammánu v místních nemocnicích, které poskytují dostatečné zázemí pro operace jak ortopedické – náhrady kloubů a artroskopie - tak i pro výkony u dětských pacientů v rámci ORL, především adenotomie, tonsilektomie a tympanostomie. Tyto lékařské zákroky významným způsobem přispívají ke zlepšení kvality života syrských i jordánských pacientů.

Mise lékařů ÚVN potrvá do 12. listopadu; během působení zdravotníků z ÚVn  v Jordánsku bylo zatím vyšetřeno více než 170 pacientů v rámci předvýběru k operačním výkonům a byly provedeny první úspěšné operace. Jedná se o zatím první misi lékařů vyslaných Ústřední vojenskou nemocnicí, která byla zařazena do programu MEDEVAC na začátku roku 2016.

Program MEDEVAC je v Jordánsku, jako v jedné ze zemí nejvíce zasažených uprchlickou krizí vyvolanou válkou v Sýrii, realizován již čtvrtým rokem v úzké spolupráci Ministerstva vnitra, které je také hlavním koordinátorem tohoto programu, Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelského úřadu v Ammánu, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany ČR.

Kromě Jordánska se program realizuje také v Irácké republice – Regionu iráckého Kurdistánu, na Ukrajině, v Maroku, Keni a Kambodži, kam jsou ve spolupráci s dalšími českými fakultními nemocnicemi vysílány lékařské týmy, které se zaměřují na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám osob (dětem, ženám a starším lidem). V rámci programu MEDEVAC probíhají také humanitární evakuace a léčení těžce zraněných pacientů ze zahraničí v České republice, stáže zahraničních lékařů v českých nemocnicích a jsou poskytovány peněžní dary do zahraničí na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury v zemích zasažených válkou či přírodními katastrofami.

Od roku 1993, kdy byl program MEDEVAC zahájen, bylo v České republice hospitalizováno celkem 223 pacientů, převážně dětí. V roce 2015 bylo na zahraniční lékařské mise vysláno 12 lékařských týmů se specializacemi dětská kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, oftalmologie a plastická chirurgie a bylo odoperováno 246 pacientů. V letošním roce bylo zatím provedeno více než 400 odborných operací a vysláno celkem 11 lékařských týmů ze 6 českých nemocnic.