ÚVN se v letošním roce již tradičně zapojila do aktivit u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP). Při té příležitosti ÚVN pořádala v úterý 15. listopadu v atriu pavilonu A již čtvrtým rokem preventivně edukační akci.


„Naším cílem je jednak upozornit na závažnost problému, který dekubity představují, zároveň jsme chtěli podat pomocnou ruku všem, kdo pečují o své těžce nemocné blízké v domácím prostředí tak, aby dokázali účinně vzniku proleženin předcházet.  Vznik dekubitu je závažný zdravotní problém, který má také své sociální a ekonomické dopady. Proto je velice důležitá prevence,“ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN.

„Kladli jsme důraz především na praktické ukázky. Letos jsme připravili informace o moderních přístupech prevence a léčby dekubitů (proleženin), ukázky pomůcek vhodných k polohování, antidekubitních matrací, podložek a antidekubitních pomůcek, správného polohování a časné mobilizace pacientů. Zájemcům byly předvedeny postupy preventivní péče o kůži, provádění osobní hygieny, praktické ukázky ochranných materiálů a pomůcek v péči o kůži, nezapomněli jsme ani na doporučení vhodné výživy v prevenci a léčbě dekubitů spojené s ochutnávkou nutričních doplňků stravy,“ popisuje Lenka Gutová.

O dekubitech více na http://www.dekubity.eu/