Organizace Health Care Institute (HCI) dnes na svých webových stránkách zveřejnila výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2016“, který byl realizován od 1. února do 31. srpna 2016. V soutěži byla zapojena také naše nemocnice – a byla vyhodnocena jako absolutní vítěz! ÚVN je Nemocnicí ČR 2016.

 

Prvenství mezi 155 nemocnicemi ČR nás pochopitelně těší. Je za ním spousta hodin, dnů, týdnů a měsíců i let poctivé práce našich zdravotníků i zaměstnanců, kteří jim vytvářejí podporu. Naším cílem i odměnou je spokojený pacient, vítězství v soutěžích je něco navíc. Je poděkováním vám všem,“ uvádí Lenka Gutová.

Cílem projektu HCI je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.  Výstupy tohoto projektu jsou poskytovány manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Pokračování projektu „Nemocnice ČR 2017“ bude probíhat od 1. února do 31. srpna 2017.

 

Všechny výsledky najdete na http://www.hc-institute.org/.