Pondělní odpoledne 13. února 2017 bylo u válečných veteránů v ÚVN slavnostní. Za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, ředitele ÚVN prof. Miroslava Zavorala, válečných veteránů a dalších hostů byl odhalen nový název Oddělení sociální péče ÚVN - Domov Vlčí mák. Vrcholem bylo předání ceny za absolutní vítězství v soutěži Nejlepší nemocnice ČR 2016 -  lůžko Eleganza 2. Od obchodního ředitele firmy LINET Zdeňka Grimma cenu soutěže Nejlepší nemocnice, každoročně vyhlašovanou společností HealthCare Institute, převzali ministr obrany společně s ředitelem ÚVN.

 
HCI - nejlepší nemocnice 2016 „Naše organizace, HealthCare Institute, o.p.s., sleduje bezpečnost a spokojenost pacientů, zaměstnanců a finanční kondici ve 155 nemocnicích s akutními lůžky již 12. rokem. V roce 2016 hodnotilo české nemocnice v rámci celostátního průzkumu Nemocnice ČR téměř 76 tisíc hospitalizovaných a 51 tisíc ambulantních pacientů a 10 tisíc zaměstnanců. Od roku 2006 se celkem do soutěže zapojilo více než 750 tisíc respondentů. S potěšením mohu konstatovat, že za dobu, kdy realizujeme benchmarking nemocnic v České republice, vnímáme velmi pozitivní trend v oblasti zvýšení kvality poskytované péče. Především v posledních letech zaznamenáváme na konkrétních případech nemocnic, že jejich management systematicky pracuje na zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované péče a tím také přispívá ke zvýšení její dostupnosti, spokojenosti svých pacientů a zaměstnanců. Pozitivním příkladem systematické spolupráce managementu a zaměstnanců nemocnic je Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, která se stala nejlepší nemocnicí v roce 2016. K vítěznému umístění srdečně gratulujeme a přejeme, aby i nadále byla v očích svých pacientů a zaměstnanců nejlepší volbou," uvedl Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute, o.p.s.

Cenu za absolutní vítězství převzal ředitel ÚVN prof, Miroslav Zavoral a ministr obrany Martin Stropnický.

„Těší mě, že to je právě Ústřední vojenská nemocnice, která v roce 2016 získala absolutní vítězství v celorepublikovém hodnocení kvality a bezpečí péče -  Nejlepší nemocnice ČR. Je to zárukou skvělé péče, kterou našim veteránům i vojákům poskytujeme,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický, který si také vyzkoušel pohodlí lůžka a ocenil bezpečnostní prvky i jednoduché ovládání lůžka představené zástupcem společnosti LINET, která do soutěže cenu pro absolutního vítěze darovala. „Projekt Nejlepší nemocnice podporujeme od jejího počátku. Jako sponzor hlavní ceny vždy vybíráme produkt, který má potenciál ještě zvýšit prestiž vítězné nemocnice a poskytnout jejím pracovníků, zejména sestrám, skutečnou pomoc při jejich krásné, ale náročné práci. Eleganza 2 je náš TOP produkt pro každodenní péči. Ošetřujícímu personálu poskytuje řadu inovativních funkcí, jejichž cílem je podpořit komfort pacienta i efektivitu úkonů spojených s jeho ošetřováním. Matrace Precioso pak představuje špičkové řešení pro prevenci proleženin, které patří k nejčastějším a nejnákladnějším komplikacím spojeným s dlouhodobou hospitalizací, “ uvedl Zdeněk Grimm, ředitel obchodu LINETu pro ČR.

Ředitel nemocnice prof. Miroslav Zavoral slavnostní předání ceny uzavřel slovy:

 „Vítězství naší nemocnice v celorepublikovém porovnání zdravotnických zařízení celé ČR, postavené na hodnocení pacientů, považuji za uznání profesionality a každodenní trpělivé, obětavé a odborné práce našich zdravotníků a zaměstnanců. Patří jim za to velké poděkování. Snažíme se do nemocničních pokojů přinášet alespoň kousek domova, respektovat individualitu našich pacientů a zajistit zachování lidské důstojnosti v maximální možné míře. Jde nám o to, abychom poskytli špičkovou péči a pocit bezpečí. Cena za vítězství – lůžko ELEGANZA 2, jak jste se mohli přesvědčit, k tomu jistě přispěje, a také pomůže usnadnit náročnou práci zdravotníkům. Cenu hodláme využívat zejména ve prospěch péče o válečné veterány a vojáky v činné službě.“