ÚVN měla v noci z pátku 9. června na sobotu 10. června 2017 hromadný příjem celkem 21 zraněných osob dopravených ze stanice metra Kačerov, kde došlo  k útoku aktivního střelce s následnou barikádovou situací. Naštěstí se jednalo pouze o cvičení jednotek IZS pod názvem Pražská P 155, které pořádalo ZZS HMP ve spolupráci s ostatními složkami IZS.

Hlavním cílem bylo nacvičit a zautomatizovat postupy stanovené Traumatologickým plánem ÚVN a odhalit případné problémy organizačního nebo logistického charakteru, které by mohly při reálném hromadném příjmu zraněných nastat.

Jak vše probíhalo?
Ve stanici metra Kačerov dochází k útoku. Rozbíhá se boj o čas. Jsou aktivovány síly a prostředky IZS, zasahuje policie, probíhají přípravy na třídění a evakuaci zraněných osob vyžadujících transport do zdravotnických zařízení.  Na místě jsou mrtví a desítky zraněných. Do ÚVN hlásí transport 21 zraněných osob, z toho 6 v kritickém stavu a 15 středně a lehce zraněných.  

Skupina krizového řízení ÚVN na základě aktuální situace vyhlašuje druhý aktivační stupeň traumatologického plánu ÚVN a zahajuje přípravu pracovišť a oddělení na hromadný příjem zraněných, včetně aktivace určeného personálu z domova. V pohotovosti jsou zdravotníci, členové transportního týmu, řidiči dopravního oddělení, přivolán je také kaplan a psycholog. Prvního pacienta dopravuje sanita na Emergency ÚVN krátce po půl čtvrté ranní. To už mají jednotlivé traumatologické týmy barevně rozlišené označení a jsou připraveny poskytnout akutní zdravotní péči. Posádky sanitních vozidel předávají pacienty, informují o jejich zdravotním stavu, vedoucí lékař vyhodnocuje stav a třídí pacienty. Postupně přivážejí sanity další a další pacienty, v 4.40 je hlášen příjem posledního, jedenadvacátého zraněného.  Nastává dokončení ošetření. Krátce před sedmou nácvik končí úklidem a vyhodnocením.

„Chtěli jsme prověřit dosažitelnost, schopnost aktivace personálu, jednotlivých týmů, skupin a pracovišť při vyhlášení druhého stupně hromadného příjmu zraněných – Traumatologického plánu ÚVN Praha.  Procvičovala se řídící činnost vedoucího lékaře směny, dozorčího lékaře, vedoucí sestry směny, plnění úkolů týmů i jednotlivců, bezpečnostní služby i informační služby. Uvolňování lůžek jsme přímo již neprováděli, nicméně jsme procvičovali podávání hlášení např. o volné lůžkové kapacitě -  kolik lůžek bychom v případě reálné situace byli v aktuální době schopni uvolnit. Prověřili jsme také transport pacientů – figurantů- na odborná oddělení. A první postřehy? Vždy se najde nějaký nedostatek, ale proto se právě cvičí, abychom prověřili znalost postupů, úkolů členů týmů, odhalili rezervy a vyzkoušeli, zdali jsou nastavená pravidla reálně proveditelná. Vždy jde o čas, nejsou možné prodlevy a chaos. Pokud by došlo ke skutečné aktivaci Traumatologického plánu, je třeba jednat rutinně, na váhání a nepřipravenost prostor není.“ komentuje Jiří Hájek,vedocí odboru bezpečnosti kritového řízení.

Pro skutečné pacienty byla po dobu nácviku zajištěna zdravotní péče na ambulanci lékařské pohotovostní služby.