Dne 12. června 2017 v 10 hodin ráno se dostavil na recepci akutní ambulance č. 1 Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN pacient, který se 10. června 2017 vrátil ze služební cesty v Saudské Arábii, kde pracoval na letišti v Bahrainu. U pacienta se projevily příznaky respirační infekce – kašel, rýma, horečka 38,5°C, zvracení, průjem, bolesti kloubů a svalů a extrémní únava. Uvědomil si, že v místě jeho působiště v zahraničí byl v kontaktu s kolegou, který se vrátil z oblasti Al Haddar, pro kterou WHO oznámila zvýšený výskyt infekce MERS – CoV, která se vyznačuje podobnými projevy. Neváhal a vydal se na Kliniku infekčních nemocí ÚVN.

Událost byla pouze zinscenovaná podle předem připraveného scénáře. Jednalo se o další z cvičení, která ÚVN v průběhu letošního roku pořádala. Cvičení mělo především za cíl zjistit, zda jeou v ÚVN správně nastavené procesy v „Metodickém postupu činností při řešení možného výskytu VNN v ÚVN“. Cvičily se úkony a postupy personálu při podezření na výskyt VNN u pacienta, byly prověřovány činnosti službukonajícího infektologa, aktivace Biohazard týmu ÚVN, nemocničního epidemiologa a navazující spolupráce s ostatními zasahujícími složkami, které jsou aktivovány při podezření na výskyt nebezpečné nákazy při příjmu pacienta.

Společného zaměstnání se zúčastnily jednotka HZS HMP směna A HS-2 Petřiny, zástupci orgánu ochrany veřejného zdraví Hygienické stanice HMP, Ambulance Meditrans s. r. o. a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Liberec.

Cvičení bylo ukončeno provedením závěrečné speciální dekontaminace objektu, ohniskové dekontaminace vnitřních prostorů, kde byl přímý kontakt s rizikovým pacientem, včetně provedení bezpečné likvidace použitého materiálu a ochranných osobních prostředků.

Společné zaměstnání ÚVN a ostatních zasahujících složek splnilo své cíle, přineslo celou řadu poznatků a podnětů, které budou zapracovány do vnitřních předpisů ÚVN.