Před pěti lety získala Ústřední vojenská nemocnice Praha statut fakultní nemocnice. Při té příležitosti pořádala ÚVN ve čtvrtek 21. září 2017 konferenci „5 let vojenské fakultní nemocnice“, zaměřenou na hodnocení činnosti a rozvoje nemocnice i jejích pracovišť zejména v oblastech vzdělávání, výzkumu, přednáškové i poblikační činnsti za uplynulých pět let.

K slavnostnímu rázu přispěli svou účastí zástupci akademické veřejnosti -  prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, děkan 1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo - vojenského zdravotnictví - ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Zoltán Bubeník, a především ministr obrany Martin Stropnický, pod jehož záštitou byla konference pořádána.

„Ústřední vojenská nemocnice oslaví, pokud se nemýlím, v příštím roce 80 let. Je to dům s tradicí. Velmi si cením, že máme vytvořené korektní vztahy a vzájemnou důvěru. To si myslím, je velice důležité. Vedení ministerstva po celou dobu mého působení ve funkci kladlo důraz na to, aby nemocnice dobře hospodařily. Ačkoli je oblast zdravotnictví v Česku obecně opředena různými akvizičními problémy, já můžu konstatovat, že vojenské nemocnice se chovají hospodárně a efektivně,“ pronesl mimo jiné ve zdravici Martin Stropnický, který dále poděkoval za skvěle odváděnou práci, vytváření dobrého jména i v zahraničí a popřál nemocnici nejen úspěšný další rozvoj, ale také dobrého budoucího ministra obrany.

Prorektor Karlovy univerzity Jan Konvalinka spojuje ÚVN s výrazem EXCELENCE: „Jste špičkové pracoviště, dokonce, řekl bych, elitní. Děláte vynikající práci i výzkum. Moje laboratoř má to potěšení, že s vámi spolupracuje na několika projektech a já si vždy užívám erudice a profesionality kolegů z této nemocnice. Profesionalita a elitnost se promítá i do zdravotní péče, kterou ÚVN poskytuje, i do výchovy studentů, kde spolupracujete se všemi fakultami naší univerzity,“ ocenil prorektor a popřál nemocnici další rozvíjející se spolupráci s Karlovou univerzitou a také hodně vyléčených spokojených pacientů.

Profesor Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK, se kterou má ÚVN nejrozsáhlejší spolupráci, ocenil především exkluzivitu, kterou může ÚVN nabídnout: „Existuje mnoho parametrů, které činí ÚVN opravdu fakultní. Spolupráce s lékařskými fakultami tu má již dlouholetou tradici, nicméně dynamika rozvoje společných akademických pracovišť 1. LF UK a ÚVN, a věřím, že tomu je tak i u ostatnívch fakult, je v posledních letech opravdu zřejmá. Pro naši fakultu je spolupráce exkluzivní zejména proto, že ÚVN nabízí na rozdíl od jiných našich partnerů něco navíc právě tím, že je vojenská, což umožnilo otevřít několik volitelných předmětů, které obsahují vojenský aspekt- a je o ně velký zájem. Exkluzivita spolupráce má také významný, i když neměřitelný, aspekt – lidský -  to, co činí dobré partnerství dobrým partnerstvím. Hluboce si vážím toho, že pokud se na něčem dohodneme, vždy to platí, ať už se jedná o záležitost exekutivní, nebo manažerskou, vždy má zdejší džentlmenské slovo hodnotu větší všech razítek, což činí spolupráci produktivní a zároveň lidsky příjemnou,“ vyjádřil vztah 1. LF UK k ÚVN profesor Šedo a popřál jí slovy: „Quod bonum felix faustum fortunatumque sit.“

 „Oficiálním přiznáním statusu fakultní nemocnice, jsme získali možnost významněji a s větším množstvím finančních prostředků rozvíjet i naši výzkumnou a pedagogickou činnost. Na deseti fakultních klinikách zde působí 13 profesorů a 13 docentů, 75 Ph.D. Nemocnice vybudovala nové vzdělávací centrum, Centrum simulační medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN a Výukové a tréninkové centrum pro ošetřovatelství. Má akreditováno 38 lékařských oborů a 36 nelékařských oborů. Díky tomu se zde každý rok může vzdělávat na dva tisíce studentů, nejvíce je zde mediků z 1. lékařské fakulty,“ uvedl ředitel Ústřední vojenské nemocnice profesor Miroslav Zavoral ve svém vystoupení. „V poslední době se významně rozvíjí spolupráce ÚVN s výzkumnými zahraničními institucemi. Domnívám se, že největší problém českého výzkumu je určitá uzavřenost. Je třeba se otevřít světu, získat kontakty a především zkušenosti, proto mě těší, že se nám to v ÚVN daří a budeme v rozvoji této spolupráce pokračovat,“ doplnil Miroslav Zavoral.

Od mediků po zahraniční operace
„Je pro nás důležité, že v tomto prostředí můžeme vychovávat nejen studenty fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, ale probíhá zde i specializační příprava ve všech oborech, které vojenské zdravotnictví potřebuje,“ hodnotí generál Zoltán Bubeník a dodává, že tyto zkušenosti armáda využívá při nasazení polních nemocnic v zahraničních operacích a vojenští lékaři jsou připraveni na ty nejtěžší formy zákroků z hlediska traumatologie. Od roku 2012 do zahraničních operací vyjelo 27 lékařů či zdravotníků ÚVN Praha.

Vystoupení profesora Vladimíra Beneše přineslo průřez souhrnnými informacemi o vědecké a výzkumné činnosti ÚVN.