Před několika dny byla vyhodnocena soutěž České urologické společnosti (ČUS) JEP o nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2016 v časopise Česká urologie. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v rámci Středoevropského kongresu Evropské urologické společnosti a 63. Výroční konference ČUS JEP v Plzni. Práce kolektivu autorů Urologického oddělení ÚVN s názvem „Selektivní klamping při roboticky asistované resekci ledviny“ byla vyhlášena jako nejlepší vědecká práce publikovaná v roce 2016. Cenu od předávajících - předsedy ČUS prof. Marka Babjuka, CSc., 1. místopředsedkyně ČUS MUDr. Michaely Matouškové Ph.D., a prezidenta konference prof. Milana Hory, Ph.D., převzal primář Urologického oddělení a vedoucí lékař Centra robotické chirurgie ÚVN MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

pdf Cena urologického oddělení ÚVN - 1. místo (390 KB)