V úterý 7. listopadu 2017 krátce po 14. hodině vyhlásila ÚVN aktivaci prvního stupně Traumatologického plánu na základě informace ZZS ASČR o havárii letounu na letišti Václava Havla. Naštěstí se jednalo pouze o cvičnou situaci. Přesto vše běželo jako při reálné situaci: okamžitě byly zahájeny veškeré činnosti spojené s jeho vyhlášením.

K aktivaci 1. stupně dojde v případě hromadného příjmu zraněných v počtu zpravidla 3 - 10 osob (min. tří zraněných osob s prioritou ošetření P1). Je to za takové situace, kterou je možné zvládnout silami a prostředky službukonajícího personálu, přičemž se aktivují síly a prostředky traumatologických týmů č. I a II, a k nim vyčleněné skupiny, aniž by byla nutná další aktivace personálu ÚVN.  Podle aktuální situace může VLS CHIRK posílit stávající týmy např. o III. traumatologický tým, operační skupinu, případně o další zdravotnický personál (jejich aktivace je provedena na výzvu cestou kontaktního místa Emergency).

„Nácvik, jehož cílem bylo prověření dosažitelnosti všech aktivovaných osob, které mají být povolány v rámci vyhlášení prvního aktivačního stupně, splnil svůj účel. Ještě v tuto chvíli pochopitelně nemáme provedenu podrobnou analýzu, přesto první výsledky ukázaly, že pravidelný nácvik přináší své výsledky. Bylo odhaleno několik technických nedostatků, což je také cílem cvičení, které má vést především k zautomatizování postupů a minimalizaci rizik, pokud by došlo k reálnému hromadnému příjmu raněných,“ uvedl Petr Karmazín, vrchní sestra Emergency krátce po ukončení cvičení, které nastalo v 15.40 hod.